| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

• obowiązek amortyzowania przez cały okres posiadania środka trwałego,
• obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następnego po tym miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania,
• obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych do końca miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wysokości umorzenia z wartością początkową środka trwałego lub w którym środek trwały postawiono w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono jego niedobór,
• możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych w równych ratach miesięcznych lub kwartalnych albo jednorazowo na koniec roku podatkowego,
• dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od zaktualizowanej wartości początkowej posiadanego środka trwałego.
Podatnicy zostali zobowiązani do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej posiadanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały lub wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji lub wykazu.
Przykład
Podatnik 30 czerwca 2004 r. dokonał zakupu samochodu na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych 1 lipca 2004 r. Podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu począwszy od sierpnia 2004 r.
Z kolei zakończenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje w tym miesiącu, w którym:
• występuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową,
• postawiono środek trwały w stan likwidacji,
• zbyto środek trwały,
• stwierdzono niedobór posiadanego środka trwałego.
Przykład
W zakładzie produkcyjnym 15 lipca 2004 r. nastąpiło włamanie. Skradziono m.in. urządzenie do pomiaru zawartości metali będące środkiem trwałym podatnika. W tym przypadku odpis amortyzacyjny od skradzionego środka trwałego jest dokonywany za cały lipiec 2004 r., mimo iż od 15 lipca 2004 r. środek trwały nie jest już wykorzystywany do działalności.
W przypadku używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania. W tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku.
Przykład
Spółka akcyjna prowadząca objazdowe wesołe miasteczko posiada program komputerowy zarządzający poszczególnymi funkcjami posiadanych urządzeń. Spółka prowadzi działalność sezonowo w okresie od maja do września. Wartość początkowa programu komputerowego wynosi 98 000 zł, przyjęta została stawka amortyzacyjna w wysokości 20 proc. Roczna kwota amortyzacji programu wyniesie zatem 19 600 zł (98 000 zł x 20% = 19 600 zł).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Siwek

Specjalista Home broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »