| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

Przykłady
Spółka akcyjna 2 stycznia 2004 r. poniosła wydatek na zakup samochodu osobowego, którego cena nabycia wyniosła 100 000 zł. W dniu dokonania zakupu spółka zaliczyła samochód do środków trwałych i oddała do używania, przyjmując za wartość początkową cenę nabycia. 2 stycznia 2004 r. kurs euro wynosił 4,7089 zł (tabela 1/A/2004 z 2 stycznia 2004 r.). Równowartość 20 000 euro wynosi 94 178 zł. Od lutego spółka rozpoczęła dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, przy czym ze względu na wartość samochodu tylko część dokonanych odpisów może stanowić koszt uzyskania przychodu. Przyjmijmy, że 15 grudnia 2004 r. spółka sprzedała samochód za kwotę 95 000 zł.
Całkowity odpis amortyzacyjny za okres 11 miesięcy wynosi 18 333 zł (100 000 zł x 20% : 12 miesięcy x 11 miesięcy). Natomiast odpis amortyzacyjny stanowiący koszt uzyskania przychodu wynosi 17 266 zł (94 178 zł x 20% : 12 miesięcy x 11 miesięcy).
Spółka akcyjna w celu ustalenia dochodu ze sprzedaży posiadanego samochodu powinna przyjąć jako koszt uzyskania przychodu wydatek poniesiony na nabycie samochodu pomniejszony o wartość wszystkich dokonanych odpisów amortyzacyjnych, tj. 18 333 zł. Dochód ze sprzedaży samochodu wyniósł 13 333 zł [95 000 zł – (100 000 zł – 18 333 zł)].
Przy posługiwaniu się tabelą kursów NBP może dodatkowo powstać wątpliwość, która tabela kursów NBP ma być zastosowana do przeliczenia równowartości ceny z danego dnia w euro. Czy ma to być tabela średnich kursów ogłoszona w danym dniu roku podatkowego, czy też ta tabela kursów z danego dnia, która jest ogłoszona w prasie następnego dnia po dniu wyliczenia kursów. Rozstrzygnięcia tego zagadnienia nie znajdzie się jednak w przepisach związanych z prawem bankowym. Zgodnie z przepisami ustawy o Narodowym Banku Polskim, NBP ogłasza bieżące kursy walut obcych oraz kursy innych wartości dewizowych. Z kolei w myśl uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczenia i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz.Urz. NBP nr 14, poz. 39 z późn.zm.) NBP wylicza bieżące kursy średnie walut obcych, które są objęte obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych. Kurs euro i dolara amerykańskiego są wyliczane na godz. 11.00. Natomiast kursy pozostałych 11 walut wskazanych w tej uchwale są wyliczane z godz. 11.00. Poza wyliczeniem bieżących kursów średnich ustawa o NBP nie przewiduje delegacji ani upoważnienia do wskazania, jaka tabela kursów ma mieć zastosowanie dla celów podatkowych. Przyjmując jednak, iż dla celów podatkowych element zdarzenia gospodarczego – w tym przypadku w postaci przekazania składnika majątku do używania – powstaje w ściśle określonym dniu, to również z tego właśnie dnia powinna zostać przyjęta tabela kursów dla celów podatkowych w związku z obliczeniem różnicy kursowej. Data ogłoszenia tabeli kursów w prasie nie ma w takim przypadku znaczenia. Bieżące kursy średnie walut ogłaszane są w dniu ich wyliczenia w serwisach informacyjnych: Reutera, Telerate, Bloomberga, telegazecie TVP 1, na stronie internetowej NBP oraz oddziałach NBP. Z tego też względu zainteresowane podmioty mają możliwość zapoznania się z aktualną tabelą z danego dnia już w dniu ogłoszenia.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »