| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

Podatnik, który błędnie ustali wartość początkową składnika majątku trwałego, jest zobowiązany do dokonania stosownej korekty tej wartości. Dokonana korekta wartości początkowej powoduje w każdym przypadku zmianę wielkości obliczonych odpisów amortyzacyjnych, a w konsekwencji zmianę wysokości dochodu i podatku lub kwoty straty. Jeżeli dokonana korekta wartości początkowej składnika majątku trwałego polegałaby na zmniejszeniu ustalonej wartości i zmniejszeniu odpisów amortyzacyjnych, a tym samym kosztów, to podatnik jest zobowiązany do obliczenia należnych odsetek od powstałej zaległości podatkowej. Różnica w kwocie obliczonego podatku wraz z odsetkami podlega wpłacie na konto właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli nieprawidłowość w ustaleniu wartości początkowej zostanie stwierdzona przez organ podatkowy, to w sytuacji, gdy obliczona zostanie inna wysokość dochodu i podatku dochodowego, organ podatkowy wyda stosowną decyzję administracyjną w zakresie zobowiązania podatkowego.
Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych były również przedmiotem postępowań sądowych prowadzonych przed NSA:
• w wyroku z 17 grudnia 2002 r. (sygn. akt I SA/Łd 506/01) sąd orzekł, że urządzenia i środki trwałe to maszyny i urządzenia, a nie zespoły maszyn lub urządzeń, czy ciągi technologiczne, które składają się z wielu maszyn lub urządzeń. Dlatego też ustalając wartość początkową należy brać pod uwagę cenę nabycia poszczególnych maszyn i urządzeń, a nie ich zespołów zgrupowanych w ciągi technologiczne. Kompletność i zdatność do użytku odnosi się do danej maszyny czy danego urządzenia, a nie oznacza kompletności i zdatności do użytku wszystkich maszyn i urządzeń tworzących określony ciąg technologiczny. Tak więc okoliczność, że dana maszyna współpracuje lub jest powiązana z innymi urządzeniami nie oznacza, że bez tych innych maszyn lub urządzeń jest niekompletna i niezdatna do użytku,
• w wyroku z 30 października 2002 r. (sygn. akt Sa/Rz 2008/00) uznano, że jeśli po dacie ustalonej przez podatnika jako data przyjęcia do używania środka trwałego, dokonano nakładów inwestycyjnych na ten środek trwały, przy czym wartość tych nakładów ujęta już była w wartości wynikającej z dokumentu OT, to nakłady te nie stanowią zwiększenia wartości początkowej środka trwałego.
6.2. Nabycie w drodze kupna

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »