| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

Podatnik, który błędnie ustali wartość początkową składnika majątku trwałego, jest zobowiązany do dokonania stosownej korekty tej wartości. Dokonana korekta wartości początkowej powoduje w każdym przypadku zmianę wielkości obliczonych odpisów amortyzacyjnych, a w konsekwencji zmianę wysokości dochodu i podatku lub kwoty straty. Jeżeli dokonana korekta wartości początkowej składnika majątku trwałego polegałaby na zmniejszeniu ustalonej wartości i zmniejszeniu odpisów amortyzacyjnych, a tym samym kosztów, to podatnik jest zobowiązany do obliczenia należnych odsetek od powstałej zaległości podatkowej. Różnica w kwocie obliczonego podatku wraz z odsetkami podlega wpłacie na konto właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli nieprawidłowość w ustaleniu wartości początkowej zostanie stwierdzona przez organ podatkowy, to w sytuacji, gdy obliczona zostanie inna wysokość dochodu i podatku dochodowego, organ podatkowy wyda stosowną decyzję administracyjną w zakresie zobowiązania podatkowego.
Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych były również przedmiotem postępowań sądowych prowadzonych przed NSA:
• w wyroku z 17 grudnia 2002 r. (sygn. akt I SA/Łd 506/01) sąd orzekł, że urządzenia i środki trwałe to maszyny i urządzenia, a nie zespoły maszyn lub urządzeń, czy ciągi technologiczne, które składają się z wielu maszyn lub urządzeń. Dlatego też ustalając wartość początkową należy brać pod uwagę cenę nabycia poszczególnych maszyn i urządzeń, a nie ich zespołów zgrupowanych w ciągi technologiczne. Kompletność i zdatność do użytku odnosi się do danej maszyny czy danego urządzenia, a nie oznacza kompletności i zdatności do użytku wszystkich maszyn i urządzeń tworzących określony ciąg technologiczny. Tak więc okoliczność, że dana maszyna współpracuje lub jest powiązana z innymi urządzeniami nie oznacza, że bez tych innych maszyn lub urządzeń jest niekompletna i niezdatna do użytku,
• w wyroku z 30 października 2002 r. (sygn. akt Sa/Rz 2008/00) uznano, że jeśli po dacie ustalonej przez podatnika jako data przyjęcia do używania środka trwałego, dokonano nakładów inwestycyjnych na ten środek trwały, przy czym wartość tych nakładów ujęta już była w wartości wynikającej z dokumentu OT, to nakłady te nie stanowią zwiększenia wartości początkowej środka trwałego.
6.2. Nabycie w drodze kupna

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »