| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

W przypadku, gdy podatnik dokona nabycia składnika majątku w drodze kupna za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się cenę ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, która jest powiększana o koszty związane z zakupem. Koszty związane z zakupem powiększają cenę nabycia, jeżeli zostały one naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Przepisy ustaw podatkowych zaliczają do kosztów związanych z zakupem m.in.: koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek oraz prowizji. Ustalona cena nabycia powinna być także pomniejszona – co do zasady – o podatek od towarów i usług. Uregulowanie to nie dotyczy jednak przypadku, gdy podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W sytuacji dokonania importu składnika majątku trwałego, cena nabycia obejmuje dodatkowo cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Cena nabycia środka trwałego podlega także korekcie o różnice kursowe, jakie zostały naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
Przepisy ustawy przewidują także, że jeśli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, to wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika. W takim przypadku uwzględnia się ceny rynkowe środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu. Podatnik powinien również uwzględnić stan i stopień zużycia posiadanych składników majątku.
Przykłady
Zakład produkcyjno-handlowy dokonał zakupu 27 sierpnia 2004 r. urządzenia produkcyjnego za kwotę netto 25 000 zł. W tym samym dniu podatnik wprowadził zakupiony składnik majątku do ewidencji środków trwałych. 30 sierpnia 2004 r. sprzedawca urządzenia wystawił fakturę korygującą, która dotyczyła zmniejszenia ceny zakupu, wykazanej na fakturze VAT. Korekta zmniejszająca cenę wynosiła 2000 zł. Z uwagi na zmniejszenie ceny nabycia o 2000 zł, zakład produkcyjno-handlowy powinien także dokonać zmniejszenia wartości początkowej nabytego urządzenia. W ewidencji środków trwałych urządzenie powinno figurować w cenie 23 000 zł (25 000 zł – 2000 zł).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK