| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

Należy zwrócić uwagę, że pojęcie wartości użytkowej nie jest kategorią ekonomiczną, ale należy do kategorii technicznych. Z tego też względu bardzo często jedynie specjalista jest w stanie określić charakter ponoszonych nakładów na dany składnik majątku trwałego. W konsekwencji tylko ekspert w wielu przypadkach może odróżnić nakłady, w wyniku których następuje podwyższenie wartości początkowej posiadanego składnika majątku trwałego, od remontu tych środków trwałych.
Biorąc powyższe pod uwagę, od wydatków na ulepszenie podatnik powinien odróżnić wydatki remontowe, które stanowią koszt w dacie poniesienia. Istotą remontu jest wykonanie prac, które przywracają pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego. Prace remontowe nie zwiększają zatem wartości początkowej posiadanego składnika majątku trwałego.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 13 marca 1995 r. (znak PO 3-722-160/94) uznało, że przebudowa oznacza zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny. Z kolei rozbudowa to powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych. Jako rekonstrukcję należy przyjmować odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych. Adaptacją jest przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych. Natomiast jako modernizację należy traktować unowocześnienie środków trwałych.
Przepisy ustaw podatkowych, jak również wyjaśnienia resortu finansów nie wskazują jednak, co należy rozumieć przez pojęcie części składowych i peryferyjnych. Dlatego też należy posługiwać się w tym względzie przepisami kodeksu cywilnego, a także rozumieniem tych pojęć w języku potocznym. Tak więc częścią składową będą te wszystkie części i elementy, z których składa się dany środek trwały – jeżeli będą one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego składnika majątku. Natomiast częścią peryferyjną jest ta część lub element, który nie wchodzi w skład danego środka trwałego, ale bez niego używanie środka trwałego byłoby niemożliwe lub ograniczone.
Z tego też względu, aby nastąpiło ulepszenie danego środka trwałego, muszą być łącznie spełnione trzy przesłanki:
• powinna nastąpić zmiana stanu technicznego danego środka w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »