| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

Przykłady
Podatnik, który jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT, nabył środek trwały – urządzenie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej za kwotę 3400 zł netto, VAT 22 proc. – 748 zł, cena zakupu brutto – 4148 zł. Podatnik może zaliczyć dokonany zakup bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu w kwocie 3400 zł. Podatnik może także zakwalifikować nabyte urządzenie jako środek trwały i wpisać je do ewidencji środków trwałych oraz dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w kwocie 3400 zł. Podatnik może również naliczać odpis amortyzacyjny według stawek określonych w przepisach ustawy. Jeżeli stawka amortyzacyjna wyniosłaby 20 proc., to podatnik zaliczy rocznie do kosztów uzyskania przychodu kwotę 680 zł (3400 zł x 20%). W takim przypadku odpis amortyzacyjny będzie dokonywany przez 5 lat. Zapłacony przy zakupie VAT podlega rozliczeniu z podatkiem należnym.
Podatnik, który jest zwolniony z VAT, nabył środek trwały – urządzenie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej – za kwotę 3400 zł netto, VAT 22 proc. – 748 zł, cena zakupu brutto – 4148 zł. W tym przypadku wartość początkowa urządzenia wynosi 4148 zł, gdyż podatnik jako podmiot zwolniony z VAT nie może podatku wykazanego w fakturze odliczyć od podatku ustalonego od własnej sprzedaży. Podatnik może zatem zaliczyć zakup urządzenia do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli ze względu na przewidywany okres użytkowania urządzenie to będzie wykorzystywane do 1 roku.
W sytuacji gdyby okazało się, że urządzenie jest wykorzystywane dłużej to podatnik jest zobowiązany do korekty kosztów uzyskania przychodu.
Zakład produkcyjny 15 lipca 2003 r. dokonał zakupu autokaru do przewozu pracowników. Wydatek na zakup autokaru zaliczono do kosztów uzyskania przychodu, gdyż właściciel planował używanie pojazdu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez 10 miesięcy. Cena nabycia autobusu wyniosła 155 000 zł. Na początku lipca 2004 r. właściciel podjął decyzję, iż autokar będzie nadal przydatny w firmie i będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Przyjęto, że autobus będzie amortyzowany według stawki amortyzacyjnej w wysokości 20 proc. Z uwagi na to, iż 14 sierpnia 2004 r. minął pierwszy miesiąc następujący po roku od przyjęcia pojazdu do używania na potrzeby działalności gospodarczej, to należy autobus wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od września 2004 r. w kwocie 155 000 zł. W następnej kolejności należy obliczyć odpisy amortyzacyjne za okres od sierpnia 2003 r. do sierpnia 2004 r. stosując przyjętą przez firmę stawkę amortyzacyjną 20 proc. Odpis amortyzacyjny za ten okres wynosi zatem 31 000 zł (155 000 zł x 20% = 31 000 zł). Obliczony w ten sposób odpis amortyzacyjny należy ująć w prowadzonej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednak odpis ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodu dla celów podatkowych. W dalszej kolejności podatnik powinien we wrześniu 2004 r. zmniejszyć koszty uzyskania przychodu o różnicę pomiędzy ceną nabycia autobusu a wysokością odpisów amortyzacyjnych, które przypadają na okres dotychczasowego używania pojazdu. Różnica ta wynosi 124 000 zł (155 000 zł – 31 000 zł). W przypadku gdy koszty uzyskania przychodu podatnika we wrześniu 2004 r. będą mniejsze od kwoty 124 000 zł, to kwota 124 000 zł pomniejsza koszty uzyskania przychodów w następnych miesiącach roku podatkowego, aż do całkowitego rozliczenia w postaci pomniejszenia kosztów. Od września 2004 r. podatnik powinien dokonywać miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, które będą obliczane według przyjętej stawki amortyzacyjnej w wysokości 20 proc. rocznie. Kwota tak obliczonego odpisu amortyzacyjnego stanowi koszt uzyskania przychodu dla celów podatkowych. Miesięczna kwota odpisu amortyzacyjnego będzie zatem wynosiła 2583 zł (155 000 x 20% : 12 miesięcy = 2583 zł). Podatnik jest dodatkowo zobowiązany od kwoty 124 000 zł obliczyć odsetki na 14 sierpnia 2004 r. w wysokości 0,1 proc. za każdy dzień zwłoki. Odsetki te wynoszą 45 384 zł (124 000 zł x 0,1% x 366 dni = 45 384 zł). Odsetki te należy wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego do 20 września 2004 r. Odsetki te stanowią koszt uzyskania przychodu na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »