| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

Do ewidencji składników majątku trwałego służą konta zespołu 0 – Aktywa trwałe. Konta te obejmują: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe, środki trwałe w budowie. Zadaniem kont zespołu 0 jest odzwierciedlenie wartości początkowej, korygujących tę wartość odpisów umorzeniowych, aktualizacji wartości poszczególnych grup składników aktywów trwałych, a także stanu składników majątku przedsiębiorcy.
Konto 01: „Środki trwałe” jest przeznaczone do ewidencji środków trwałych, które są kompletne i zdatne do używania, o ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki. Na koncie tym ujmuje się także: nieruchomości, które nie mają charakteru lokaty, przyjęte do używania na zasadach leasingu finansowego, środki trwałe przewłaszczone na rzecz pożyczkodawcy, ale nadal nieodpłatnie użytkowane przez podatnika. Konto 01 może wykazywać tylko saldo debetowe, które wyraża wartość początkową środków trwałych, w tym także ulepszeń w obcych środkach trwałych. W bilansie saldo konta 01 zmniejsza odpowiednia – dotycząca środków trwałych część salda konta 07.
Z kolei konto 02: „Wartości niematerialne i prawne” służy do ewidencji nabytych przez podatnika lub przyjętych w leasing finansowy na własne potrzeby bądź do oddania w najem praw majątkowych, które nadają się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie dłuższym niż rok. Ewidencja szczegółowa prowadzona do tych kont powinna umożliwiać:
• ustalenie wartości początkowej poszczególnych składników majątku,
• identyfikację poszczególnych składników lub ich grup, a także miejsce, w którym się one znajdują,
• grupowanie składników w układzie wymaganym do sporządzenia sprawozdania finansowego,
• prawidłowego obliczenia odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu, oraz takich, które nie są kosztem uzyskania przychodu.
Konto 02 może wykazywać wyłącznie saldo debetowe, które wyraża wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych nie w pełni umorzonych. W bilansie saldo konta 02 zmniejsza odpowiednia, dotycząca wartości niematerialnych i prawnych, część salda konta 07.
Konto 07: „Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej składników majątku z tytułu ich planowanej i nieplanowanej amortyzacji. Ewidencja szczegółowa konta 07 powinna być prowadzona w układzie zgodnym z ewidencją szczegółową kont 01 i 02. Konto 07 może wykazywać wyłącznie saldo kredytowe, które wyraża stan dotychczasowego umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W bilansie saldo konta 07 zmniejsza odpowiednio salda kont 01 i 02.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »