| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

Natomiast amortyzacja jest ujmowana na kontach zespołu 4: „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Na koncie 401: „Amortyzacja” wyodrębnia się planowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych – w tym także składników, które są odpisywane jednorazowo, ale są objęte ewidencją na koncie 01. W ciągu roku saldo konta 401 może wykazywać tylko saldo debetowe, które wyraża wysokość poniesionych kosztów. W przypadku, gdy amortyzacja księgowa odbiega od amortyzacji podatkowej, to w ewidencji analitycznej konta należy wyodrębnić kwoty amortyzacji, która nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Na koniec roku zapisy z konta 401 są przenoszone na konto 860: „Wynik finansowy”.
12.2. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów
Podatnicy, którzy są zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, muszą objąć posiadane składniki majątku trwałego stosowną ewidencją. Ewidencja środków trwałych powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
• liczbę porządkową,
• datę nabycia,
• datę przyjęcia do używania,
• określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
• określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
• symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,
• wartość początkową,
• stawkę amortyzacyjną,
• kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony,
• zaktualizowaną wartość początkową,
• zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych,
• wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową,
• datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.
Zapisy dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinny być dokonywane w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania składników do używania. Późniejszy termin wprowadzenia do ewidencji jest traktowany jako ujawnienie środka trwałego. Należy także pamiętać, że w razie zmiany formy opodatkowania podatnik, zakładając ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powinien uwzględnić w niej odpisy amortyzacyjne, które przypadają za okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Odpisy te jednak nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Podobnie w przypadku, gdy podatnik nie posiada ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »