| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

Dla celów bilansowych kryterium podziału środków trwałych na niskocenne i pozostałe nie jest uzależnione od wartości przyjętej – tak jak dla celów podatkowych – na kwotę 3500 zł. Decyzję co do wartości granicznej przyjętej do takiego podziału dla celów bilansowych podejmuje kierownik jednostki w ramach ustalonej polityki rachunkowości.
Z tego też względu wybór rozwiązania w stosunku do niskocennych składników majątku trwałego uzależniony jest od ustalenia granicy wartościowej oraz sposobu amortyzacji.
Przykład
Jednostka w polityce rachunkowości ustaliła wartość niskocennych środków trwałych na poziomie 5000 zł. W odniesieniu do takich środków przyjęto jednorazową amortyzację dla celów bilansowych w momencie nabycia. Jeżeli podatnik dokona zakupu urządzenia o wartości 4900 zł w cenie nabycia i odda taki środek do używania, to odpis amortyzacyjny nastąpi jednorazowo w dacie nabycia. Koszty księgowe wyniosą zatem 4900 zł, a wartość bilansowa środka trwałego po dokonaniu odpisu amortyzacyjnego – 0 zł. Dla celów podatkowych należy jednak dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi w tym zakresie.
Należy także pamiętać, że w przypadku majątku, który wykazuje cechy środka trwałego ze względu na okres użytkowania ponad rok, ale o niskiej cenie jednostkowej, podatnik może zaliczyć taki przedmiot do materiałów i dokonać odpisu w koszty w miesiącu oddania do użytkowania. Przedmiot taki nie będzie wówczas obejmowany bilansową ewidencją środków trwałych. Druga ewentualność, to zaliczenie takiego majątku do środków trwałych, objęcie go ewidencją bilansową i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne mogą być w takim przypadku dokonywane stopniowo w okresie użytkowania lub jednorazowo w dacie oddania środka do użytkowania.
Na mocy przepisów ustawy o rachunkowości do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, które są kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Przykład
Spółka z o.o. dokonała zakupu z własnych pieniędzy samochodu osobowego, który został przekazany żonie prezesa zarządu. Żona nie jest pracownikiem spółki z o.o. i nie ma ze spółką jakichkolwiek kontaktów handlowo-gospodarczych. Zakupu tego samochodu nie można zakwalifikować jako zakupu środka trwałego, gdyż samochód nie będzie przeznaczony na potrzeby jednostki.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Siwek

Specjalista Home broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »