| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wszystko o fakturach VAT

Wszystko o fakturach VAT

Zarówno przepisy art. 106 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), jak i przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971), nie precyzują, w jakim języku powinna być wystawiona faktura VAT.
Zgodnie z przepisem § 12 ust. 6 ww. rozporządzenia kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze.
Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych, zawarty jest w § 37 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970).
Księgi rachunkowe, zgodnie z art. 9 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.), prowadzi się w języku i w walucie polskiej. Stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe. Przepis art. 21 ust. 5 ww. ustawy stanowi, że na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne tłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów sporządzonych w języku obcym.
Uregulowanie to jest zgodne z przepisami Szóstej Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej (art. 22 ust. 3 lit. b), z których wynika, że państwa członkowskie mogą, na potrzeby przeprowadzania kontroli, wymagać tłumaczenia na język danego kraju faktur odnoszących się do dostaw towarów lub świadczenia usług realizowanych na ich terytorium, jak również faktur otrzymanych przez podatników na ich terytorium.
Z powyższego wynika, że jeżeli faktura VAT wystawiona dla kontrahenta zagranicznego w języku angielskim będzie spełniać wszystkie wymogi stawiane fakturom, określone w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych do ustawy, to będzie uznana za prawidłową i dla odbiorcy będzie stanowiła podstawę do obniżenia podatku należnego5.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Siwek

Specjalista Home broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »