| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Księgowanie od A do Z

Księgowanie od A do Z

Prowadzenie nawet małej firmy wymaga podstawowej wiedzy z zakresu sposobów ewidencjonowania zdarzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzenie rachunkowości ma także za zadanie umożliwienie prawidłowego rozliczenia się z kontrahentem i z budżetem. Rachunkowość prowadzona jest nie tylko dlatego, że tak nakazuje prawo, ale także po to, by można było uzyskać informacje konieczne do właściwego funkcjonowania jednostki (czyli osiągania zysków). To rachunkowość jest źródłem informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. Praktycznie cały obszar firmy jest widoczny w zbiorach danych rejestrowanych w księgach rachunkowych i ewidencjach pomocniczych. Informacje tworzone przez rachunkowość służą też otoczeniu przedsiębiorstwa związanemu z nim transakcjami gospodarczymi.

Obowiązek badania sprawozdań finansowych
Sporządzone sprawozdanie finansowe może zostać dobrowolnie lub obowiązkowo poddane badaniu. Obowiązek ten regulują przepisy ustawy o rachunkowości (zawarte w rozdziale 7 „Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych”). Ustawa wyraźnie mówi, że badaniu rocznych sprawozdań finansowych podlegają:
• banki i ubezpieczyciele,
• jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
• jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
• spółki akcyjne.
Pozostałe jednostki muszą poddać badaniu swoje sprawozdanie finansowe, jeśli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z trzech następujących warunków:
• średnioroczne zatrudnienie wynosi co najmniej 50 osób,
• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego jest równowartością w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
• przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy jest równowartością w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.
PLUSY I MINUSY
+Od 2004 r. zwolniono od obowiązku badania sprawozdań finansowych spółki akcyjne w organizacji. Badane będą powstałe z nich, po wpisie do rejestru, spółki akcyjne na koniec pierwszego roku obrotowego.
Badanie sprawozdania finansowego jednostki ma na celu wyrażenie przez biegłego pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik badanej firmy.
Większość księgowych doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że warto poddać badaniu swoje sprawozdanie, nawet wtedy, gdy nie ma takiego obowiązku. Lepiej żeby poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych sprawdził biegły, czasami także poprawność rozliczeń z urzędem skarbowym, niż zrobił to np. urząd skarbowy.
Jeśli zaś chodzi o termin zawarcia umowy o badanie, to w zasadzie już po dokonaniu przez zwyczajne zgromadzenie wspólników wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego kierownik jednostki zawiera z tym podmiotem umowę o badanie.
Umowa musi być zawarta w takim terminie, aby umożliwić badającemu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Zatem umowę z biegłym rewidentem o badanie sprawozdania finansowego za 2004 r. powinniśmy zawrzeć jeszcze w 2004 r. Jeśli umowę zawrzemy dopiero w 2005 r., to biegły nie będzie mógł uczestniczyć w inwentaryzacji. Ten fakt może znaleźć swoje odbicie w treści opinii na temat zbadanego sprawozdania. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje najczęściej organ nadzorczy bądź też właściciel, chyba że statut podmiotu sprawozdawczego zawiera inne uregulowania tej kwestii. Na rynku jest wiele firm badających sprawozdania finansowe. Oprócz sprawdzenia uprawnień do badania warto zwrócić uwagę także na informacje – często dołączone do ofert na badanie – dotyczącego posiadanych doświadczeń w zakresie badania. Chodzi tu o doświadczenie w zakresie badania branży, w której działa firma, szczególnie jeśli branża ta ma swoją specyfikę księgową.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK