| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.

1.1.1. Samochód służbowy a składki na ubezpieczenia społeczne
Świadczenie polegające na udostępnieniu pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, stanowiąc przychód tego pracownika ze stosunku pracy, w rozumieniu przepisów podatkowych będzie również objęte składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Należy bowiem pamiętać, że – stosownie do treści art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 81 ust. 1 i 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dla pracownika podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem:
1) zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego,
2) przychodów określonych w § 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych).
Tymczasem wymienione w pkt 2 rozporządzenie do przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek nie zalicza świadczenia, o którym mowa wyżej.
1.2. Samochód pracownika opłacany przez pracodawcę
Pracodawca może też zwrócić pracownikowi wydatki poniesione na używanie własnego samochodu na firmowe potrzeby. Jednak od 1 stycznia 2004 r. zlikwidowano zwolnienie od podatku tzw. ryczałtów samochodowych. Przypomnijmy, iż do końca 2003 r. zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku były kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych w jazdach lokalnych na potrzeby zakładu pracy – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej stawek za 1 km przebiegu pojazdu.
W praktyce pojawiła się jednak interpretacja, że kwoty wypłacane pracownikom za wykorzystywanie na potrzeby pracodawcy własnego samochodu mogą nadal korzystać ze zwolnienia – i to na korzystniejszych zasadach (nie są ograniczone ustawowym limitem). Podstawą do takiego zwolnienia jest art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy. Przepis ten stanowi, iż wolne od podatku są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt stanowiące ich własność. Zakres zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 13 jest szeroki, ponieważ obejmuje wszystkie narzędzia i sprzęty używane przez pracownika. Mogą to więc być przykładowo komputery, telefony komórkowe, wiertarki. Nie ma powodów, aby narzędzia takiego nie stanowił samochód pracownika. Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje bowiem pojęć wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy, natomiast w potocznym znaczeniu „narzędzie” to „każdy przedmiot umożliwiający lub ułatwiający wykonanie jakiejś pracy”, natomiast sprzęt to „każdy przedmiot, rzecz, urządzenie o charakterze użytkowym” (szerzej o zasadach przyznawania ekwiwalentów piszemy na str. 18).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »