| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.

3) jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego:
a) dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,
b) dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,
c) dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych w lit. a, oraz domów stanowiących własność prywatną – w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy,
d) dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.
1.17. Rekompensata za przeniesienie służbowe
Czy zwolniony od podatku jest zwrot kosztów przeniesienia służbowego? Jak czytamy w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym – do wysokości 200 proc. wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. Ponadto art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy mówi, iż zwolniony od podatku jest dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym – do wysokości diety za czas krajowej podróży służbowej określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Czy dla celów zwolnienia podatkowego świadczenia te muszą mieć swoje ustawowe umocowanie? Jak stwierdzono w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego 2000 r. (sygn. akt I SA/Ka 2247/99): Wyodrębnienie przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn.zm.) w źródłach przychodu: stosunku służbowego, wynikającego z ustaw zwanych pragmatykami służbowymi, oraz stosunku pracy, regulowanego przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.), powoduje, iż zwolnienie od podatku dochodowego, określone w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące kwot otrzymywanych przez pracowników w związku z przeniesieniem służbowym, nie ma zastosowania do pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy uregulowanego wyłącznie przepisami kodeksu pracy. (...) Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zwolnienie od podatku kwot otrzymywanych z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym do wysokości 200 proc. wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie, odnosi się tylko do zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego. Dotyczy więc np. żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy UOP, Policji, Służby Więziennej, funkcjonariuszy celnych itp., a nie dotyczy zatrudnionych na podstawie umów o pracę zawartych zgodnie z przepisami kodeksu pracy .

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »