| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.

Prawo cywilne reguluje także zasady odpowiedzialności deliktowej. Artykuł 415 k.c. stanowi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Generalnie odszkodowanie jest przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym, jednak art. 21 ustawy o p.d.o.f. zwalnia wiele wypłat z tego tytułu od podatku.
Przede wszystkim wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów prawa. Chodzi więc wyłącznie o takie odszkodowania, wobec których przepisy ustaw lub aktów wykonawczych:
• wprost określają ich wysokość lub
• określają, w jaki sposób obliczyć tę wysokość (np. poprzez odesłanie do określonych przeliczników – jak np. wielokrotność przeciętnego wynagrodzenia itp.).
Nie każde więc odszkodowanie płacone na podstawie przepisów prawa jest objęte zwolnieniem od podatku.
Ponadto, nawet jeżeli wysokość lub zasady ustalania odszkodowania wynikają z przepisów, zwolnienie nie obejmuje wypłat:
a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. (według skali podatkowej),
g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.
Przepis ten wyłącza ze zwolnienia niektóre wypłaty na rzecz pracowników. Jednak nie tylko wypłaty wymienione wprost w art. 21 ust. 1 pkt 3 wyłączone są ze zwolnienia. Organy podatkowe uważają bowiem, że także każda inna wypłata na rzecz pracownika, wynikająca z zawartej umowy lub ugody, nie korzysta ze zwolnienia. Prowadzi to do wniosku, że odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu m.in. niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia bądź niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy nie są zwolnione od podatku.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »