| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.


Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o p.d.o.f. podatkowi podlega także:
1) dochód członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu (jeśli zostały przez uczestnika tam złożone),
2) zbycie prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu.
2.6. Indywidualne konta emerytalne
Jak już wskazano powyżej, od podatku zwolnione zostały wypłaty transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych (art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. a ustawy o p.d.o.f.).
Odrębnym zwolnieniem objęto ponadto dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym uzyskane w związku z:
a) gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
b) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
c) wypłatą transferową
– z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość (art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o p.d.o.f.).
2.6.1. Dyspozycja na wypadek śmierci
Zgodnie z art. 11 ustawy o IKE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci. Jeżeli oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa 1, uważa się, że udziały tych osób są równe.
W przypadku braku osób wskazanych przez oszczędzającego, środki zgromadzone na IKE wchodzą do spadku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa o prowadzenie IKE została zawarta z zakładem ubezpieczeń, wówczas bowiem obowiązują przepisy k.c., mówiące o wskazaniu uprawnionych osób.
Wypłata tych kwot wskazanym osobom, zarówno na podstawie ustawy o IKE, jak i na podstawie przepisów k.c., jest wolna od podatku dochodowego. Nie jest też ona objęta podatkiem od spadków i darowizn, jako będąca poza jego zakresem przedmiotowym. Natomiast jeżeli oszczędzający nie złożył dyspozycji na wypadek śmierci i środki weszły w skład masy spadkowej – zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn.zm.) – nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym nie podlega temu podatkowi.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »