| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.

W związku z realizacją określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych celów bezterminowo wolne od podatku są:
• dochody podatników realizujących cele statutowe w ramach działalności: naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele (art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.),
• dochody kościelnych osób prawnych – z niegospodarczej działalności statutowej – w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej oraz nie składają zeznania podatkowego (art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a u.p.d.o.p.),
• dochody kościelnych osób prawnych oraz spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne – z pozostałej działalności gospodarczej – w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze (art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b i art. 17 ust. 1 pkt 4b u.p.d.o.p.),
• dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej – w części przeznaczonej na cele statutowe, w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej (art. 17 ust. 1 pkt 4d u.p.d.o.p.),
• dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej – w części przeznaczonej na określoną działalność rolniczą – jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z określonej działalności rolniczej, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60 proc. przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności (art. 17 ust. 1 pkt 4e u.p.d.o.p.),

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »