| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.

Przykład
Zgodnie z art. 59 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (ZOZ) decyduje sam o podziale zysku. Wypłata pracownikom nagród z zysku w zakładach opieki zdrowotnej nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Część wydatków ponoszonych przez ZOZ-y, w tym nagrody z zysku, może nie zostać uznana za koszty uzyskania przychodów. Jeżeli wydatek, który nie może być zaliczony do kosztów podatkowych, związany jest z realizacją preferowanych przez ustawodawcę celów statutowych, w tym przypadku ochrony zdrowia, to są wówczas podstawy do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. Jeżeli nagrody wypłacone pracownikom ZOZ-ów z zysku oraz inne potrącenia z nimi związane nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to dochód, z którego zostaną wypłacone nagrody, będzie uznany za wolny od podatku dochodowego, jako przeznaczony na realizację celów statutowych preferowanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zadania statutowe w zakresie ochrony zdrowia wykonywane są bowiem za pośrednictwem m.in. nagradzanych pracowników.

Zwolnienia związane z realizacją określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych celów polegają na tym, iż w momencie deklaracji wolne od podatku są dochody, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Jeżeli jednak dochody zostaną wydatkowane na inne cele, to niezależnie od tego, z jakiego okresu pochodziły te dochody, powstanie zobowiązanie podatkowe, nawet jeżeli w bieżącym okresie zostanie poniesiona strata lub wykazany zerowy wynik podatkowy (np. w wyniku rozliczenia straty z lat ubiegłych).
Przykład
W przypadku poniesienia przez fundację wydatku na dopłatę, o której mowa w przepisach kodeksu spółek handlowych, przekazaną na pokrycie straty w spółce z o.o., powstanie zobowiązanie podatkowe fundacji.
Jak wiadomo, do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebne są środki finansowe. Jeżeli spółka, w której podatnik korzystający ze zwolnienia przedmiotowego (fundacja) ma udziały, nie jest w stanie uzyskać z zewnątrz środków niezbędnych do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, to wspólnicy (fundacja) mogą dokonać dopłat, w tym na pokrycie straty, które są czymś pośrednim pomiędzy wpłatą na udziały a zwykłą pożyczką. Dopłaty są specyficzną instytucją prawa handlowego i w przeciwieństwie do wpłat na udziały nie są bezwzględnie bezzwrotne, natomiast w przeciwieństwie do pożyczek z dopłatami nie mogą być związane roszczenia o ich zwrot, jeżeli uchwałą wspólników nie zarządzono takiego zwrotu. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie strat w sprawozdaniu finansowym (art. 179 § 1 k.s.h.). Dopłaty na pokrycie strat są zatem bezzwrotne. Jeżeli spółka, do której wniesiono dopłaty, prowadzi działalność gospodarczą, to par excellence środki finansowe przekazane w postaci tych dopłat, w tym na pokrycie strat z działalności spółki, są przekazywane na prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 53 u.p.d.o.p. przekazane dopłaty nie są kosztem uzyskania przychodów i tym samym mogą powodować powstanie dochodu do opodatkowania. Jeżeli mamy do czynienia z przekazaniem bezzwrotnej dopłaty na pokrycie straty, to w takim przypadku wystąpi po stronie podatników korzystających ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4–8 u.p.d.o.p. (fundacji) obowiązek podatkowy, bowiem w tej sytuacji dochód równoważny przekazanej dopłacie nie może być przeznaczony na cele statutowe. W takim przypadku, stosownie do art. 25 ust. 4 u.p.d.o.p., powstanie obowiązek uiszczenia podatku, jeżeli bowiem uprzednio zadeklarowano przeznaczenie dochodu na określone cele, umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego, a dochód ten został wydatkowany na inne cele, tj. na dopłatę w celu pokrycia straty w działalności spółki, podatek od tego dochodu, bez wezwania, powinien być wpłacony do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sikorska-Kowal

Starszy Specjalista ds. projektów HR w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »