| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.

W deklaracjach podatkowych CIT podatnicy są obowiązani do wykazania sumy kwot wszelkich przychodów oraz kosztów ich uzyskania z całokształtu działalności. Zwolnienie przedmiotowe nie dotyczy natomiast dochodów z tzw. działalności akcyzowej. Poniesiona strata na działalności statutowej nie może również obniżać lub eliminować dochodów z tej opodatkowanej działalności akcyzowej. W takiej sytuacji podatnicy powinni wykazać na działalności statutowej stratę (w poz. 24 CIT-2 albo poz. 33 CIT-8) i w ten sposób zostanie określony dochód na opodatkowanej działalności akcyzowej, wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 u.p.d.o.p., w tym np. ze sprzedaży papierosów i piwa.
Przykład
Fragment formularza CIT-8
3.2.8. Zaliczki
W zakresie deklaracji i zaliczek miesięcznych w dalszym ciągu obowiązuje zasada, iż podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenie, iż jest podatnikiem, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 u.p.d.o.p. (tzw. działalności akcyzowej) oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f u.p.d.o.p. – jest zwolniony od obowiązków składania miesięcznych deklaracji CIT-2 i wpłat zaliczek od dnia złożenia tego oświadczenia. W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to zwolnienie podatnik, bez wezwania, jest obowiązany składać deklaracje i dokonywać wpłat zaliczek (art. 25 ust. 5 u.p.d.o.p.). Korzystający ze zwolnień podatnicy nie są zobowiązani składać co roku tych oświadczeń, utrata prawa do zwolnienia z zaliczek następuje bowiem automatycznie.
3.2.9. Organizacje pożytku publicznego
Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 6c u.p.d.o.p. określają, że dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1 , wolne są od podatku w tej części, jaka jest przeznaczona na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Przepisy podatkowe odsyłają więc do rozwiązań zawartych w u.d.p.p.w. przede wszystkim w celu określenia zakresu podmiotowego tego zwolnienia.
Jako działalność pożytku publicznego przyjmuje się działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w u.d.p.p.w. Organizacjami pozarządowymi są natomiast niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów u.d.p.p.w., w tym fundacje i stowarzyszenia. Działalność pożytku publicznego może być również prowadzona przez osoby prawne i jednostki organizacyjne kościelne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Na uwadze należy mieć również ograniczenia wynikające z u.d.p.p.w. w odniesieniu do możliwości uzyskania przez niektóre podmioty statusu organizacji pożytku publicznego. Ustawodawca postanowił bowiem wyłączyć możliwość uzyskania takiego statusu w stosunku do:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »