| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.

• partii politycznych,
• związków zawodowych i organizacji pracodawców,
• samorządów zawodowych,
• fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego 2 ,
• fundacji utworzonych przez partie polityczne,
• spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.
Powołane powyżej rozwiązania wynikające z właściwych przepisów u.d.p.p.w. nie określają, po spełnieniu jakich warunków uprawnione podmioty mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego, a tym samym mogą być uprawnione do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 6c u.p.d.o.p. Jak wynika z powyższego, organizacją pożytku publicznego może być podmiot będący organizacją pozarządową oraz kościelna osoba prawna (jednostka organizacyjna) i stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego. Podmioty te muszą jednak spełnić wiele warunków wynikających z art. 20 u.d.p.p.w. Dotyczą one nie tylko zakresu i formy prowadzenia działalności pożytku publicznego, ale również pewnych postanowień statutowych tych podmiotów. Należy zauważyć, że warunki wynikające z art. 20 muszą zostać spełnione łącznie i są one następujące:
1) uprawnione podmioty prowadzą działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa,
2) działalność, o której mowa w pkt 1, jest wyłączną statutową działalnością organizacji pozarządowej i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy podmiotów, wskazanej w pkt 1, w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 u.d.p.p.w. 3 – w odniesieniu do stowarzyszeń i stowarzyszeń kultury fizycznej za spełnienie wymagań, o których mowa w tym punkcie, można uważać prowadzenie działalności również na rzecz członków stowarzyszenia albo stowarzyszenia kultury fizycznej,
3) nie jest prowadzona działalność gospodarcza albo działalność gospodarcza jest prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
4) cały dochód przeznaczany jest na działalność określoną w pkt 1 i 2,
5) podmioty mają statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Postanowienia u.d.p.p.w. umożliwiają członkom organów kontroli i nadzoru pobieranie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »