| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.

2) innych papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, jeżeli nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierów wartościowych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu tej ustawy,
3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Przepisy podatkowe stanowią, iż zwolnienie dochodów podatników przeznaczających środki finansowe na nabycie papierów wartościowych, o których mowa powyżej, ma zastosowanie, jeżeli dochód zostanie przeznaczony i wydatkowany – bez względu na termin – na cele określone w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p., a więc w przypadku organizacji pożytku publicznego na działalność statutową tych organizacji, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy posiadający status organizacji pożytku publicznego i korzystający ze zwolnienia mogą zostać wykreśleni z Krajowego Rejestru Sądowego lub może zostać wykreślona z tego rejestru informacja o spełnianiu przez dany podmiot wymogów wynikających z art. 20 u.d.p.p.w. W takiej sytuacji organizacja taka jest obowiązana, w terminie 6 miesięcy, wykorzystać na własną działalność w zakresie sfery działań publicznych (określona w przypisie 3) środki pochodzące ze zbiórek publicznych zebrane w okresie posiadania statusu organizacji pożytku publicznego. Następuje to zatem po wykreśleniu takiego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego i utracie statusu organizacji pożytku publicznego. W takim przypadku koszty sfinansowane z powyższych środków, ponoszone przez podatnika po utracie przez niego statusu organizacji pożytku publicznego, nie podlegają, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p., zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.
3.3. Dotacje
W ramach tych zwolnień dotyczących dotacji znajdują się zarówno zwolnienia bezterminowe (art. 17 ust. 1 pkt 14a u.p.d.o.p.), jak i zwolnienia, których termin obowiązywania jest jedynie czasowy (art. 17 ust. 1 pkt 14 i 14b u.p.d.o.p.). Zwolnienia przedmiotowe określane obecnie jako terminowe zostały wykreślone z u.p.d.o.p. na podstawie przepisów ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1957). Na podstawie jednak przepisów przejściowych tej ustawy przepisy zawierające te zwolnienia miały jeszcze obowiązywać do końca 2004 r. Ustawodawca dokonując jednak nowelizacji u.p.d.o.p. na 2005 r. postanowił przedłużyć termin obowiązywania m.in. przepisów zawierających te zwolnienia do końca 2006 r. A zatem zwolnienia zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 14 i 14b u.p.d.o.p. – w obecnym stanie prawnym – będą obowiązywać do 31 grudnia 2006 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »