| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.

3.3.4. Środki międzynarodowe
Na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 u.p.d.o.p. zwolnione od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe.
Zwolnione od podatku są również powyższe środki, jeżeli ich przekazanie dokonywane jest za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym pomoc ta ma służyć (art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p.). Ponadto wolne od podatku są również odsetki pochodzące od dochodów lub środków, o których mowa powyżej, jeżeli są one ulokowane na bankowych rachunkach terminowych (art. 17 ust. 1 pkt 24). Z przepisów u.p.d.o.p. wynika zatem, że środki otrzymywane w ramach bezzwrotnej pomocy od wskazanych w przepisach podmiotów nie są obciążone podatkiem dochodowym. Należy zauważyć, iż, jak to podniosło Ministerstwo Finansów, polskie przepisy podatkowe zgodne są z Porozumieniem Ramowym między Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej jako adresatem pomocy PHARE wymienionym w rozporządzeniu Rady Wspólnoty Europejskiej nr 3906/89 z 18 grudnia 1989 r. 9 . Z pisma tego wynika również, iż zawarte Porozumienie m.in. określa, że podatki nie będą opłacane z subwencji EWG (art. 13 ust. 1 umowy). Można więc przyjąć, że z uwagi na to, iż środki pochodzące z zagranicy można traktować jako subwencję dla polskich podatników (beneficjenta przyznanej pomocy), to środków tych nie można opodatkować podatkiem dochodowym.
W literaturze przedmiotu pojawiły się pewne wątpliwości, czy ze zwolnienia może korzystać tylko bezpośredni odbiorca środków pomocowych, czy też inne podmioty, które są „opłacane” przez bezpośredniego odbiorcę ze środków pomocowych. Wśród opracowań można spotkać w zasadzie dwa stanowiska. Jak wynika z jednego z opracowań: Niewątpliwie intencją ustawodawcy było ograniczenie zwolnienia do przypadków, gdy pomoc jest udzielana przez obce państwo, organizację lub instytucję. Taki też wniosek można wysnuć (…) na gruncie wykładni gramatycznej. Jednakże wadliwość procesu legislacyjnego powoduje, że nowe brzmienie przepisu pozwala na postawienie tezy o zachowaniu zwolnienia do kolejnych beneficjentów świadczenia. Jest to jednak teza wynikająca wyłącznie z wadliwości i niejasności przepisu, a zatem jej obronienie jest trudniejsze niż wykazanie tezy przeciwnej 10 . Część autorów przyjmuje jednak, że zwolnieniu podlegają również podmioty, które są np. opłacane ze środków pomocowych, a więc występujące jako podwykonawcy. Zdaniem tych autorów: Pobieżna analiza art. 17 ust. 1 pkt 23 prowadzi do wniosku, iż jedynym podmiotem korzystającym z tego zwolnienia byłby podatnik, który jako pierwszy uzyskał dochód pochodzący od podmiotów wskazanych w tym przepisie. A zatem w przypadku, gdy bezpośredni odbiorca usług nabytych za środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej refakturowałby ją na inny podmiot – ten, będąc faktycznym beneficjentem, nie mógłby skorzystać z omawianego zwolnienia. Wniosek powyższy jest zdaniem autorów niezasadny. Wydaje się bowiem, iż stoi on w sprzeczności z wykładnią systemową. (…) zwolnieniem tym objęte są określone kategorie dochodów ze względu na przedmiot dochodu, a nie podmiot go uzyskujący 11 .

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »