| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.


Podatnicy muszą jednak dokonać przeznaczenia dochodów na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej. Poprzez infrastrukturę portową – w rozumieniu ustawy o portach i przystaniach morskich – należy rozumieć znajdujące się w granicach portu lub przystani morskiej 14 akweny portowe oraz ogólnie dostępne obiekty, urządzenia i instalacje, związane z funkcjonowaniem portu, przeznaczone do wykonywania przez podmioty zarządzające portem zadań polegających na świadczeniu usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej. Drugim celem przeznaczenia dochodów uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia jest przeznaczenie dochodów na prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu oraz na pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu.
Rozwiązania podatkowe dotyczące zwolnienia od podatku są zbieżne z zapisami ustawy o portach i przystaniach morskich. Z ustawy tej wynika, iż źródłami przychodów podmiotu zarządzającego są:
• opłaty z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub innej umowy, na mocy której podmiot zarządzający oddaje w odpłatne korzystanie grunty oraz obiekty, urządzenia i instalacje portowe,
• opłaty portowe,
• przychody z usług świadczonych przez podmiot zarządzający,
• wpływy z innych tytułów.
Natomiast przychody z działalności podmiotu zarządzającego przeznacza się m.in. na budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej oraz na realizację innych zadań wynikających z przedmiotu działalności podmiotu zarządzającego.
Pewne wątpliwości mogą dotyczyć, czy aby skorzystać ze zwolnienia podatnicy muszą przeznaczyć dochody na realizację jednego z wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 26 u.p.d.o.p. celów, czy też na wszystkie łącznie. Przepis posługuje się bowiem znakami „i”, „oraz” co mogłoby sugerować, iż dochody powinny zostać przeznaczone na realizację wszystkich celów. Przy przyjęciu takiego założenia, sytuacja podatników może się nieco skomplikować, należy mięć jednak na uwadze to, że wydatkowanie dochodów może się odbyć w innym terminie niż przeznaczenie.
3.4.2. Dochody związków zawodowych i partii politycznych
Wolne od podatku są dochody różnego rodzaju podmiotów polityczno-społecznych. Stosownie bowiem do art. 17 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p. wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych. Nie jest to jednak zwolnienie bezwarunkowe, gdyż dochody tych podmiotów podlegają zwolnieniu w takiej części, w jakiej zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych, z wyłączeniem jednak działalności gospodarczej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »