| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Rozliczanie kosztów i przychodów działalności produkcyjnej

Rozliczanie kosztów i przychodów działalności produkcyjnej

Od początku roku prowadzimy zakład produkcyjny wyrobów z tworzyw sztucznych. Prosimy o odpowiedź, w jaki sposób ewidencjonować i rozliczać koszty i przychody powstałe w procesie produkcyjnym?

Po stronie Wn konta „Rozliczenie kosztów produkcji” wykazuje się rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych i półfabrykatów w korespondencji ze stroną Ma konta „Koszty podstawowej działalności produkcyjnej”, a także odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych, gdy ich koszt rzeczywisty jest niższy od ceny ewidencyjnej, w korespondencji ze stroną Ma konta „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów”.
Po stronie Ma konta „Rozliczenie kosztów produkcji” księguje się wartość wytworzonych wyrobów gotowych (w cenach ewidencyjnych) przekazanych z magazynu do sprzedaży, w korespondencji ze stroną Ma konta „Wyroby gotowe” lub „Półfabrykaty”, a także odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych, gdy ich koszt rzeczywisty jest wyższy od ceny ewidencyjnej, w korespondencji ze stroną Wn konto „Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych”.
Konto „Rozliczenie kosztów produkcji” nie może wykazywać sald na koniec okresu sprawozdawczego. Prowadzenie tego konta nie jest celowe, gdy ewidencja wyrobów gotowych na kontach zespołu 5 i 7 jest prowadzona według kosztów rzeczywistych.
Przy zastosowaniu cen ewidencyjnych koszt wytworzenia wykazuje się po korekcie o odchylenia od cen ewidencyjnych według wskaźnika odchyleń wyliczonego w następujący sposób: odchylenia przypadające na stan początkowy wyrobów gotowych na koncie „Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych” powiększone o powstałe odchylenia w okresie sprawozdawczym i dzielone przez wartość w cenach ewidencyjnych zapasu wyrobów na początek okresu, powiększonego o wartość w cenach ewidencyjnych wyrobów przyjętych z produkcji do magazynu w okresie sprawozdawczym.
Za pomocą tak ustalonego wskaźnika wylicza się kwotę odchyleń przypadającą na pozostałość zapasu wyrobów gotowych, a różnicę odnosi się na konto „Koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych”. Przyjęte zasady rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych nie mogą być zmieniane w ciągu roku sprawozdawczego.
Saldo Wn lub Ma na koncie „Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych” koryguje stan wyrobów gotowych do ich rzeczywistego kosztu wytworzenia.
Przychody zarówno ze sprzedaży wyrobów gotowych, jak i półfabrykatów wykazuje się w zespole 7. Uznanie reklamacji odbiorców oraz udzielenie im bonifikat powoduje zmniejszenie przychodów.
Przy sprzedaży wyrobów gotowych występują koszty ich sprzedaży, które obejmują:
• koszty obsługi zbytu, w tym np. koszty reklamy i udziału w targach,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

MotoKariera

Kariera w motoryzacji na najwyższym biegu!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »