Kategorie

Jak należy ewidencjonować pominięte grosze wynikające z zaokrągleń w deklaracji VAT-7

W deklaracji podatkowej VAT-7 występuje konieczność zaokrąglania kwot do pełnych złotych, natomiast w prowadzonych rejestrach podatku VAT kwoty są wykazywane łącznie z groszami. Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych pominięte końcówki groszy? Na kontach związanych z ewidencjonowaniem podatku VAT oraz w rejestrach VAT grosze te są wykazywane. Czy księgowanie samej deklaracji odbywa się już przy zastosowaniu zaokrągleń?
RADA
Sporządzając deklarację podatku od towarów i usług końcówki groszy należy odpowiednio zaokrąglić – w górę lub w dół. Końcówki wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast wynoszące 50 i więcej groszy zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej w górę. Różnice wynikające z zaokrągleń dotyczące podatku VAT należnego ze sprzedaży powinny wpływać na pozostałe przychody operacyjne (na zwiększenie lub zmniejszenie). Natomiast różnice wynikające z zaokrągleń dotyczące podatku VAT naliczonego powinny wpływać na pozostałe koszty operacyjne (na zwiększenie lub zmniejszenie).

UZASADNIENIE
Ewidencjonując faktury VAT zakupów oraz faktury VAT sprzedaży, a także inne dokumenty, stanowiące podstawę do ustalania kwoty VAT naliczonego oraz należnego (między innymi faktury wewnętrzne, bilety komunikacji kolejowej i innej, dowody opłat za przejazd autostradami), jednostka jest zobowiązana do ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych zgodnie ze stanem rzeczywistym. Dlatego na kontach księgi głównej, kontach ksiąg pomocniczych oraz w dzienniku zapisów należy ująć kwoty wynikające z wymienionych dokumentów bez dokonywania jakichkolwiek zaokrągleń.
Kwoty VAT zawarte na fakturach zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Sporządzając deklarację podatku od towarów i usług VAT-7 podatnik jest zobowiązany do zaokrąglenia VAT należnego wykazanego w poszczególnych pozycjach deklaracji oraz podatku VAT naliczonego do pełnych złotówek w górę lub w dół. Końcówki mniejsze niż 50 groszy zaokrągla się w dół, a wynoszące 50 i więcej groszy zaokrągla się w górę – do pełnej złotówki.
Dokonując przeksięgowania kwot wynikających z deklaracji rozliczeniowej podatku od towarów i usług, na kontach służących do ewidencji VAT naliczonego oraz VAT należnego (albo też na koncie służącym do rozliczenia deklaracji z tytułu podatku VAT – w zależności od rozwiązania ewidencyjnego przyjętego przez jednostkę) możemy pozostawić kwoty w groszach, które nie zostały rozliczone ze względu na dokonanie opisanych wcześniej zaokrągleń.
UWAGA!
Obowiązek dokonywania zaokrągleń do pełnych złotych dotyczy również podstawy opodatkowania – wykazywanej w poszczególnych pozycjach deklaracji VAT-7, a będącej podstawą obliczenia poszczególnych kwot VAT.
Kwoty wartości netto nie podlegają księgowaniu w procesie ustalania VAT stanowiącego należność lub zobowiązanie podatkowe. Oznacza to, że procedura zaokrąglania w tym przypadku nie wpływa na niezgodność sald poszczególnych kwot.
Niewątpliwie jednak pozostałe na kontach kwoty należy odpowiednio rozliczyć. Zgodnie z ustawą o rachunkowości za pozostałe koszty i przychody operacyjne uważa się koszty i przychody związane pośrednio z prowadzoną działalnością operacyjną jednostki. Dlatego kwoty (w groszach) VAT należnego nieujęte w deklaracji rozliczeniowej podatku od towarów i usług powinny wpływać na pozostałe przychody operacyjne. Natomiast kwoty wynikające z rozliczenia VAT naliczonego – na pozostałe koszty operacyjne.
Należy zwrócić uwagę, że do końca 2005 r. końcówki wyrażone w groszach pomijało się w procesie ustalania zobowiązania podatkowego (lub należności) z tytułu podatku od towarów i usług. Pominięte wartości w przypadku VAT należnego (grosze) zawsze wpływały na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, a dotyczące VAT naliczonego zawsze zwiększały pozostałe koszty operacyjne.
Począwszy od 2006 r. kwoty te zaokrągla się, a nie pomija, dlatego może wystąpić sytuacja, że w ewidencji księgowej wykazano niższą kwotę VAT należnego (o grosze) niż w deklaracji VAT albo też niższą kwotę VAT naliczonego (również o grosze) niż w deklaracji rozliczeniowej VAT.
UWAGA!
VAT należny wynika z ewidencji przychodów, a naliczony – z ewidencji kosztów (bieżących lub przyszłych).
W celu zachowania zasady współmierności korekty wynikające z zaokrągleń powinny zatem wpływać odpowiednio na zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych, w przypadku gdy w deklaracji VAT wykazano podatek należny w wyższej kwocie niż w ewidencji księgowej. Jeśli w deklaracji VAT wykazano VAT naliczony w wyższej wysokości niż w ewidencji księgowej, zmniejsza to jednocześnie pozostałe koszty operacyjne.
W zaprezentowanych przykładach na kontach VAT naliczonego oraz należnego wykazano kwoty podatku wynikające z prowadzonej ewidencji i rejestrów VAT, które oznaczone zostały jako operacja nr X.

Przykład 1
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacje gospodarcze:
Rozliczenie deklaracji VAT – na podstawie PK:
1. Przeksięgowanie VAT należnego stanowiącego zobowiązanie podatkowe
2. Przeksięgowanie VAT naliczonego stanowiącego należność podatkową
3. Przeksięgowanie pominiętych groszy dotyczących VAT należnego
4. Przeksięgowanie pominiętych groszy dotyczących VAT naliczonego

Przykład 2
(Treść operacji jak w przykładzie 1)
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przedstawione rozwiązanie na pewno nie jest jedynym możliwym, ale odpowiada wymogom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą nie uznaje się za przychody VAT należnego, a za koszty uzyskania przychodu – VAT naliczonego. Co prawda wartości tych podatków zostają ustalone na fakturach VAT, ale ostateczne kwoty podatku ustala się w deklaracji VAT-7 – a te zazwyczaj różnią się nieznacznie.

Aleksandra Szewieczek
specjalista w zakresie rachunkowości

• art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252
• art. 119 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. 2005 r. Nr 143, poz. 1199
• art. 12 ust. 4 pkt 16, art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538


Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.)

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.