| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak różnice kursowe od kredytu dewizowego wpływają na odroczony podatek dochodowy

Jak różnice kursowe od kredytu dewizowego wpływają na odroczony podatek dochodowy

Zaciągnęliśmy długoterminowy kredyt we frankach szwajcarskich przeznaczony na sfinansowanie produkcji urządzeń. Czy powstałe różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej tego kredytu powodują konieczność ustalenia aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego? Jak to ustalić i jak wykazać je na kontach?

– w analityce „Zrealizowane różnice kursowe”
Ma „Zobowiązanie z tytułu kredytu” 15 000
4. Wycena bilansowa pozostałej części kredytu:
Kurs euro wynosi 3,95 PLN/EUR
900 000 euro × 3,95 PLN/EUR = 3 555 000 zł
900 000 euro × (3,95 PLN/EUR – 3,90 PLN/EUR) = 45 000 zł
Wn „Koszty finansowe”
– w analityce „Ujemne różnice kursowe – niezrealizowane” 45 000
Ma „Zobowiązania z tytułu kredytu” 45 000
Kwota 45 000 zł nie będzie kosztem podatkowym.

Niezrealizowane różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny bilansowej obniżają wynik bilansowy, ale nie obniżają podstawy opodatkowania. Dlatego należy dokonać kalkulacji podatku odroczonego.
UWAGA!
W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania, jednostka może odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Zakłada się, że niezrealizowane na dzień bilansowy różnice kursowe zostaną zrealizowane w następnym okresie rozrachunkowym i wtedy będą obniżały podstawę opodatkowania. Nie mają już wpływu na wynik bilansowy – przy założeniu, że kurs nie ulegnie zmianie. Na dzień bilansowy występują więc ujemne różnice przejściowe, na które ustala się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Podatek odroczony od różnic kursowych wylicza się na bazie kursu istniejącego w dniu wyceny, z uwzględnieniem stóp podatkowych obowiązujących w okresach następnych.

Przykład 2
Zakładamy, że stopa podatkowa w przyszłym roku będzie wynosić 19%.
Kurs w dniu drugiej spłaty kredytu wynosi tyle, ile w dniu pierwszej spłaty, tj. 4,05 PLN/EUR. Powstałe zrealizowane różnice kursowe wynoszą 45 000 zł.
Ponieważ będą one kosztem podatkowym, podstawa opodatkowania zostanie obniżona o:
45 000 zł × 19% = 8550 zł
Jest to wysokość aktywów z tytułu podatku odroczonego na dzień bilansowy i jednocześnie o tyle należy pomniejszyć odroczony podatek dochodowy na koncie wynikowym:
Wn „Aktywa z tytułu odroczonego podatku” 8550
Ma „Podatek dochodowy” 8550

Jeśli na dzień bilansowy zaksięgowane byłyby dodatnie niezrealizowane różnice kursowe, kurs przyjęty do wyceny kredytu na dzień bilansowy byłby niższy od kursu historycznego i powstałyby dodatnie różnice przejściowe. Na dodatnie różnice przejściowe tworzy się rezerwę.
Ewidencja księgowa rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
Wn „Podatek dochodowy”,
Ma „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »