| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak ustalić wartość księgową udziału

Jak ustalić wartość księgową udziału

W tym roku zainwestowaliśmy w finansowe aktywa, tj. zakupiliśmy udziały różnych spółek. Jak należy je wycenić na dzień bilansowy?

1. Spadek wartości nabytych udziałów Thety
200 udziałów × (100 zł – 80 zł) = 4000 zł:
Wn „Koszty finansowe” 4 000
Ma „Aktualizacja wartości inwestycji” 4 000

Wariant B
Wybierając wycenę według cen rynkowych spółka Alfa będzie odnotowywała wszystkie zmiany wartości nabytych inwestycji. Będą one odnoszone na wynik finansowy jako koszty i przychody finansowe.
1. Wzrost wartości nabytych udziałów Delty powyżej ceny nabycia
100 udziałów × (280 zł – 250 zł) = 3000 zł:
Wn „Aktualizacja wartości inwestycji” 3 000
Ma „Przychody finansowe” 3 000
2. Spadek wartości nabytych udziałów Thety
200 udziałów × (100 zł – 80 zł) = 4000 zł:
Wn „Koszty finansowe” 4 000
Ma „Aktualizacja wartości inwestycji” 4 000

Wycena według MSR nr 39 i rozporządzenia MF

Ustawa o rachunkowości zakłada, że inwestycje krótkoterminowe to te inwestycje, które zostaną zbyte w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Z kolei MSR nr 39 oraz rozporządzenie MF przewidują dodatkowy podział tego typu aktywów na dwie grupy:
• aktywa przeznaczone do obrotu (jeśli zostaną zbyte w ciągu 3 miesięcy),
• aktywa dostępne do sprzedaży (jeśli zbycie nastąpi w okresie od 3 do 12 miesięcy).

Aktywa z obydwu grup wyceniane są według wartości godziwej, w tym przypadku ceny rynkowej. Jeśli założymy, ze spółka Alfa zamierza dokonać zbycia posiadanych udziałów w okresie krótszym niż 3 miesiące, czyli posiadane przez nią udziały są aktywami przeznaczonymi do obrotu, to wycena zarówno według MSR nr 39, jak i według ustawy o rachunkowości następuje w cenach rynkowych.

Jeżeli spółka Alfa zdecyduje się zatrzymać posiadane udziały przez okres dłuższy niż 3 miesiące, ale sprzedać je przed upływem roku, udziały zakwalifikuje do aktywów dostępnych do sprzedaży. W przypadku aktywów dostępnych do sprzedaży wycena dokonywana jest według wartości godziwej.

Ewidencja księgowa
1. Wzrost wartości nabytych udziałów Delty powyżej ceny nabycia
100 udziałów × (280 zł – 250 zł) = 3000 zł:
Wn „Aktualizacja wartości inwestycji” 3 000
Ma „Kapitał z aktualizacji wyceny” 3 000
2. Spadek wartości nabytych udziałów Thety
200 udziałów × (100 zł – 80 zł) = 4000 zł:
Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny” 4 000
Ma „Aktualizacja wartości inwestycji” 4 000

Wycena według rozporządzenia MF

Jeśli jednostka zamierza przetrzymywać udziały przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy, aktywa należy zakwalifikować do aktywów dostępnych do sprzedaży. Rozporządzenie MF, w odróżnieniu od MSR nr 39, daje jednostce możliwość wyboru ujęcia wahań cen rynkowych. Jednostka może wahania te rozliczyć nie tylko z kapitałem z aktualizacji wyceny, jak przedstawiono wcześniej, ale również wynikowo.

W przypadku aktywów dostępnych do sprzedaży, rozporządzenie daje więc jednostce dodatkową możliwość wyboru rozwiązania, którego nie przewidziano w MSR nr 39.

• § 58–70 MSR nr 39 – „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”
• art. 28, 35 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
• § 4–9, § 13–17 rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych – Dz.U. Nr 149, poz. 1679; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2146

Katarzyna Kobiela-Pionnier
asystent w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »