| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Proces wprowadzenia akcji do publicznego obrotu w świetle nowych wymogów UE

Proces wprowadzenia akcji do publicznego obrotu w świetle nowych wymogów UE

Jakie regulacje obowiązują jednostki przygotowujące publiczną emisję akcji? Jak przygotować funkcjonujący w jednostce system rachunkowości do nowych wymogów?

Po trzecie, zaleca się przeprowadzenie kompleksowej analizy występujących w podmiotach grupy kapitałowej kluczowych transakcji (procesów) z punktu widzenia księgowego ujęcia tych transakcji zgodnie z polskimi standardami rachunkowości oraz MSSF. Proces ten ma na celu wstępną identyfikację występujących różnic między PSR a MSR.
Po czwarte, należy w miarę możliwości dostosować przyjęte w grupie kapitałowej przyszłego emitenta zasady (politykę) rachunkowości do standardów międzynarodowych w celu minimalizacji różnic między polskimi zasadami rachunkowości a MSSF. Powinno to przyczynić się do usprawnienia procesu sporządzania sprawozdań finansowych wg MSSF w przyszłości. Bardzo często firmy doradcze oferują metodologię oraz narzędzia o charakterze „IFRS conversion” ułatwiające sporządzenie pro forma sprawozdań finansowych według MSSF.
Wprowadzenie MSSF po raz pierwszy i problemy z tym związane
Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż wprowadzenie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1) wiąże się z innymi problemami, na jakie mogą natrafić jednostki, co jest szczególnie widoczne obecnie podczas sporządzania półrocznych raportów giełdowych przez obecnych emitentów. Przykładem jest chociażby wycena środków trwałych na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego według MSSF po raz pierwszy. Część spó- łek dokonuje oszacowania wartości godziwej środków trwałych (na podstawie niezależnych wycen) i uznaje tak ustaloną wartość za koszt historyczny dla celów przyszłych odpisów amortyzacyjnych. Przeszacowania takie pozwalają chociażby na uniknięcie problemu analizy wpływu hiperinflacji na wycenę środków trwałych dla celów MSSF. W przypadku innych podmiotów często spotykane jest podejście polegające na przyjmowaniu za podstawę ustalenia wartości środków trwałych na potrzeby MSSF – wartości środków trwałych przeszacowanych na podstawie przepisów polskich (ostatnia aktualizacja miała miejsce w 1995 r.) przy założeniu, że spełniony został wymóg, iż wartości środków trwałych po przeszacowaniu 1995 r. nie odbiegały od wartości godziwych. Biegli rewidenci badający sprawozdania finansowe przygotowane zgodnie z MSSF po raz pierwszy stają więc przed dylematem, czy akceptować takie przeszacowanie statutowe jako podstawę do wyceny środków trwałych na potrzeby MSSF. Należy brać pod uwagę, że często brak jest dokumentacji źródłowej, a sprawozdania finansowe za 1995 rok w przypadku niektórych takich podmiotów nie podlegały obowiązkowi badania.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »