| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - praktyczne wskazówki

Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - praktyczne wskazówki

Zapoznanie się z treścią dokumentów rządowych, serią wytycznych na temat możliwości dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, a także z dużą ilością literatury pozostaje jedynie teorią, jeżeli jednocześnie brak jest bardzo szczegółowych informacji, których niezbędność można zauważyć dopiero w toku samego wypełniania wniosku o dofinansowanie. W tym momencie każdy, kto chce podejść do tego problemu z największą starannością, zauważy, że chwilami niestety nie jest to możliwe, a ilość szczegółów - częstokroć uniemożliwiających w ogóle ubieganie się o dofinansowanie - przerasta nawet najwytrwalszych. Z drugiej strony oczywiste jest, że nie można rezygnować tylko dlatego, że procedury są skomplikowane.

Na zakończenie studium należy zamieścić rozdział stanowiący podsumowanie całości problematyki.
Tak sporządzone studium będzie stanowić nie tylko obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie, ale również podstawę do sporządzenia tego wniosku w sposób spójny, logiczny i nie budzący wątpliwości. W tej sytuacji problematyka wniosku nie powinna nastręczać żadnych problemów, gdyż większość z nich została omówiona powyżej.
Wydatki kwalifikowane
Projekt musi spełniać wymogi unijne, w tym m.in. te dotyczące wydatków kwalifikowanych. Wydatki kwalifikowane są to wydatki, które stanowią podstawę do obliczenia poziomu dofinansowania. Istnieją dwa podstawowe warunki, które muszą zostać spełnione przez wnioskodawcę, aby mógł zaliczyć określone wydatki do kwalifikowanych:
• wydatek musi być bezpośrednio związany z projektem i służyć osiągnięciu celów projektu;
• wydatek musi zostać faktycznie poniesiony i udokumentowany.
Oczywiście powyższe warunki nie wyczerpują wszystkich tzw. szczegółowych warunków kwalifikowalności wydatków. Wszystkie wydatki inwestycyjne mogą być ponoszone najwcześniej z chwilą złożenia wniosku o dofinansowanie i konieczne jest zastosowanie uproszczonej procedury zamówień publicznych. Końcowy termin ponoszenia wydatków zostanie każdorazowo określony w decyzji przyznającej pomoc finansową, jednak nie później niż 30 czerwca 2008 r.
Wykaz wydatków zależy od działania, w ramach którego projekt zostaje złożony. Wykaz taki został zamieszczony w Uzupełnieniu do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
Załączniki do wniosku o dofinansowanie
Poza studium wykonalności, które jest niezbędnym załącznikiem do wniosku w przypadku wszystkich projektów inwestycyjnych, konieczne jest przedłożenie jeszcze kilku innych załączników, precyzyjnie przygotowanych zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
Wykaz załączników jest inny dla każdego działania, natomiast można przykładowo wymienić takie załączniki, jak:
1) aktualny odpis z KRS, uwierzytelniona kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, albo, jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca zagraniczny – odpowiedni dokument wydany przez właściwe władze zagraniczne,
2) aktualne (do 6 miesięcy) zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »