| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Dotacja a koszty uzyskania przychodu

Dotacja a koszty uzyskania przychodu

Dotacje mogą być przypisane do jednego z dwóch źródeł przychodu. Źródłami tymi mogą być albo pozarolnicza działalność gospodarcza, albo też przychody z innych źródeł.Najczęstszym przypadkiem zakwalifikowania dotacji będzie sytuacja, w której dotacje stanowią przychód z działalności gospodarczej.

Zgodnie z pismem Urzędu Skarbowego w Legnicy z dnia 25 marca 2004 r. (US-PD-I/415-1/04) w odpowiedzi na pytanie „Czy możliwe jest uznanie za koszty uzyskania przychodów i ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przez podatnika na realizację projektu Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2000, które to wydatki w dniu wpływu na rachunek bankowy podatnika dotacji od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczonej na ich finansowanie byłyby wyksięgowane z kosztów do wysokości otrzymanej dotacji”, stwierdził: „ustosunkowując się do kwestii będącej przedmiotem zapytania tut. organ podatkowy biorąc pod uwagę treść przepisów nie podziela przedstawionego przez podatnika stanowiska, iż prawidłowe jest zaliczanie w koszty uzyskania przychodów i ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków finansowanych z dotacji do czasu wpływu dotacji na rachunek bankowy podatnika. Skoro bowiem ustawodawca zwolnił od opodatkowania określone dochody (przychody) i konsekwentnie zastrzegł, iż wydatki i koszty bezpośrednio nimi sfinansowane nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, to oba ww. ściśle ze sobą powiązane elementy pozbawione by zostały wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie tworząc podstawy opodatkowania, zarówno wolna od podatku dochodowego dotacja, jak i wydatki nią sfinansowane nie powinny być, według tut. organu podatkowego, w żadnym czasie ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zdaniem tut. organu bez znaczenia dla celów podatkowych pozostają więc rozliczenia podatnika z Agencją związane z wypłatą przyznanej dotacji, gdyż sposób i terminy jej wypłaty, jako dotacji wolnej od podatku dochodowego, nie powinny w żadnym razie wpływać na wysokość kosztów uzyskania przychodów, a taka sytuacja miałaby miejsce w przypadku ewidencjonowania przez podatnika ponoszonych, finansowanych z dotacji wydatków w księdze do czasu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy podatnika”.
Odmienne stanowisko zajął Urząd Skarbowy w Trzebnicy w piśmie z dnia 7 września 2004 r., który stwierdził: „Biorąc pod uwagę treść przytoczonych wyżej przepisów prawa podatkowego oraz fakt, że dotację w ramach programu SAPARD otrzyma Pan po dokonaniu odbioru całości przedsięwzięcia oraz udokumentowaniu poniesionych 100-proc. kwalifikowanych wydatków przedsięwzięcia, w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia kompletnego oraz poprawnego wniosku o płatność, należy stwierdzić, że ma Pan prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku na sporządzenie biznesplanu, a także pełną kwotę odpisów amortyzacyjnych naliczonych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji. Następnie w momencie otrzymania dotacji należy skorygować koszty uzyskania przychodów o kwotę zwrotu 50 proc. wydatku poniesionego na sporządzenie biznesplanu oraz o kwotę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodu w związku ze zwrotem 50-proc. wydatków na nabycie”.
Stanowisko zaprezentowane przez US w Trzebnicy jest zgodne z charakterem dotacji jako przychodu warunkowego i niepewnego. Sam fakt wystąpienia z wnioskiem o dotacje oraz fakt jej przyznania nie jest równoznaczny z otrzymaniem dotacji. Przyznana, ale jeszcze faktycznie nie otrzymana, dotacja nie powinna wywoływać skutków podatkowych.
IRENEUSZ KRAWCZYK
radca prawny


Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »