| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Jak uzyskać pomoc strukturalną z Unii

Jak uzyskać pomoc strukturalną z Unii

Celem polityki strukturalnej jest osiągnięcie na terytorium UE spójności gospodarczej i społecznej, czyli niwelowanie różnic w poziomie życia i w poziomie rozwoju gospodarczego występujących między różnymi regionami i państwami UE. Różnice te bowiem stanowią przeszkodę w osiągnięciu prawdziwej integracji europejskiej. Należy podkreślić, iż polityka strukturalna stanowi dozwolony wyjątek od zasady zakazu udzielania pomocy publicznej, która zakłóca swobodną konkurencję na wspólnym rynku UE.

Inicjatywy Unii Europejskiej
Inicjatywy Unii Europejskiej uzupełniają działania podejmowane w ramach funduszy strukturalnych z związku z realizacją celów 1, 2 i 3. Celem inicjatyw europejskich jest rozwiązanie problemów występujących na całym terytorium UE. Inicjatywy Unii inicjowane są przez Komisję Europejską, jednak ich koordynacja i wdrażanie odbywa się na poziomie każdego państwa członkowskiego.
W okresie programowania 2000–2006 funkcjonują cztery inicjatywy wspólnotowe:
INTERREG III
W okresie programowania 2000–2006 w ramach tej inicjatywy wspierane są:
– współpraca transgraniczna (część A),
– współpraca transnarodowa (część B),
– współpraca międzyregionalna (część C).
INTERREG III finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem tej inicjatywy jest rozwój przygranicznych regionów krajów Wspólnoty oraz regionów przygranicznych krajów członkowskich i graniczących z nimi obszarów nienależących do Wspólnoty, w tym szczególnie krajów kandydujących do Unii. Kontynuowane są także programy dotyczące współpracy transnarodowej. Wsparcie mogą również otrzymać programy z zakresu współpracy obszarów niegraniczących ze sobą, ale mających podobną sytuację społeczno-ekonomiczną.
Przy podziale środków między kraje członkowskie uwzględniana jest liczba ludności zamieszkująca obszary przygraniczne Unii, peryferyjność regionów, a także położenie.
URBAN II
URBAN II jest inicjatywą UE, której realizacja ma na celu zapewnienie społecznej i ekonomicznej odnowy miast i dzielnic znajdujących się w kryzysie oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Inicjatywy URBAN II uzyskują dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pomoc finansową otrzymają działania mające na celu promocję innowacyjnych strategii umożliwiających społeczno-ekonomiczny rozwój znajdujących się w kryzysie obszarów miejskich. Osiągnięcie celów inicjatywy wymaga szerokiej współpracy z władzami lokalnymi.
Z inicjatywy URBAN II wspierane są następujące działania:
• integracja ludności lokalnej i polepszenie warunków życia w mieście,
• inicjatywy lokalne dotyczące tworzenia miejsc pracy związanych ze środowiskiem, kulturą i usługami dla ludności,
• rozwój edukacji,
• poprawa efektywności wykorzystania energii.
URBAN II został zaprogramowany dla określonej liczby znajdujących się na terenie Unii Europejskiej obszarów miejskich przeżywających kryzys. Jednocześnie określona została dla poszczególnych krajów członkowskich maksymalna ilość obszarów, które zostaną objęte wsparciem w latach 2000–2006. Dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach inicjatywy, w regionach zakwalifikowanych jako cel 1, zostało ustalone na 75% kosztów projektu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »