| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Jak uzyskać pomoc strukturalną z Unii

Jak uzyskać pomoc strukturalną z Unii

Celem polityki strukturalnej jest osiągnięcie na terytorium UE spójności gospodarczej i społecznej, czyli niwelowanie różnic w poziomie życia i w poziomie rozwoju gospodarczego występujących między różnymi regionami i państwami UE. Różnice te bowiem stanowią przeszkodę w osiągnięciu prawdziwej integracji europejskiej. Należy podkreślić, iż polityka strukturalna stanowi dozwolony wyjątek od zasady zakazu udzielania pomocy publicznej, która zakłóca swobodną konkurencję na wspólnym rynku UE.

LEADER+
LEADER+ stanowi kontynuację realizowanej w latach 1994–1999 inicjatywy LEADER II. W okresie programowania 2000–2006 inicjatywą LEADER+ zostały objęte wszystkie obszary wiejskie znajdujące się na terytorium Unii Europejskiej. LEADER+ zaprogramowany został jako instrument „towarzyszący” nowej polityce rozwoju obszarów wiejskich, uzupełniający wspólną politykę rolną oraz wspierający stały rozwój obszarów wiejskich.
LEADER+ dzieli się na trzy części:
• wspieranie rozwoju obszarów wiejskich (część A),
• wspieranie współpracy regionalnej i transnarodowej (część B),
• stworzenie sieci obszarów wiejskich UE, a także promocja działań wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich (część C).
LEADER+ jest finansowany z Sekcji Orientacji Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Środki przeznaczone na inicjatywę stanowią 19,3% ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację programów wspólnotowych.
Ze środków tej inicjatywy wspierane są następujące działania:
• przyczyniające się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich,
• wpływające na poprawę jakości wytwarzanych na obszarach wiejskich produktów,
• umożliwiające wprowadzanie nowych technologii informacyjnych,
• powodujące rozwój na obszarach wiejskich zasobów naturalnych i kulturowych.
EQUAL
Inicjatywa EQUAL dotyczy rozwoju ponadnarodowej współpracy w zakresie przeciwdziałania wszelkim formom wykluczenia, dyskryminacji i nierówności na rynku pracy oraz integracji społecznej i zawodowej imigrantów.
Inicjatywa obejmuje całe terytorium Unii. W ramach obecnej inicjatywy finansowana jest współpraca międzynarodowa oraz współdziałanie pomiędzy: promotorami projektów oraz osobami zaangażowanymi w zarządzanie inicjatywą.
W ramach inicjatywy EQUAL wspierane są następujące programy:
• wielostronne projekty realizowane przez jednostki publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, które badają i opracowują nowe podejścia, metody i praktyki we współpracy międzynarodowej,
• sformułowanie polityki państw członkowskich i rozpowszechnianie dobrej praktyki poprzez powiązania między narodowymi projektami.
Kryteriami uzyskania wsparcia są: poziom zatrudnienia, skala nierówności płci w dostępie do rynku pracy, poziom biedy, liczba osób ubiegających się o azyl na danym terytorium.
Akcje innowacyjne
Akcje innowacyjne to przedsięwzięcia realizowane na mniejszą skalę, zawierające obowiązkowo elementy nowatorskie. Są one proponowane przez Komisję Europejską według jej własnego uznania, bez obowiązku konsultowania ich z danym państwem członkowskim, władzami regionalnymi, lokalnymi czy sektorem prywatnym, partnerami mogącymi zgłaszać konkretne projekty akcji.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »