| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Jak uzyskać pomoc strukturalną z Unii

Jak uzyskać pomoc strukturalną z Unii

Celem polityki strukturalnej jest osiągnięcie na terytorium UE spójności gospodarczej i społecznej, czyli niwelowanie różnic w poziomie życia i w poziomie rozwoju gospodarczego występujących między różnymi regionami i państwami UE. Różnice te bowiem stanowią przeszkodę w osiągnięciu prawdziwej integracji europejskiej. Należy podkreślić, iż polityka strukturalna stanowi dozwolony wyjątek od zasady zakazu udzielania pomocy publicznej, która zakłóca swobodną konkurencję na wspólnym rynku UE.

• podniesienie jakości służb zatrudnienia i upowszechnienie systemu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej,
• ułatwienie startu zawodowego absolwentom szkół,
• aktywizację zawodową bezrobotnych,
• podwyższenie i uaktualnienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w gospodarce narodowej,
• poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy,
• poprawę poziomu przygotowania zawodowego i mobilności zawodowej grup szczególnego ryzyka, włączając wzmocnienie zaangażowania pracodawców i partnerów społecznych,
• poprawę skuteczności działania instytucji i organizacji zajmujących się grupami szczególnego ryzyka.
W ramach drugiego priorytetu nastąpi koncentracja środków na działaniach związanych:
• z przygotowaniem społeczeństwa do funkcjonowania w systemie globalnej gospodarki rynkowej poprzez podniesienie poziomu jego wykształcenia,
• ze zwiększeniem uczestnictwa pracowników w edukacji ustawicznej,
• z wyrównywaniem szans edukacji różnych grup społecznych,
• z dostosowaniem oferty edukacyjnej szkół i podniesieniem jakości ustawicznego kształcenia zawodowego,
• z optymalizacją rozwiązań systemowych w tym obszarze i rozwojem dialogu społecznego.
Realizacja trzeciego priorytetu koncentruje się na celach, którymi są:
• zapewnienie wysokiej jakości i spójności działań służących wdrażaniu programu,
• zagwarantowanie zgodności realizowanych projektów z prawem unijnym i politykami wspólnotowymi, jak również zapewnienie Instytucji Płatniczej i Komisji Europejskiej, iż środki wspólnotowe są właściwie zarządzane,
• zorganizowanie systemu informacji i promocji operacji SPO RZL.
Głównymi beneficjentami wsparcia dostarczonego w ramach usług dla osób fizycznych będą bezrobotni, zagrożeni bezrobociem, absolwenci, osoby pracujące zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji, osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, pracodawcy (głównie MSP), kobiety, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, młodzież pochodząca z rodzin patologicznych i wypadająca z systemu szkolnego oraz osoby korzystające długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej: osoby uzależnione, bezdomni, byli więźniowie, młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, osoby długotrwale pozostające bez pracy.
Instytucją zarządzającą sektorowym programem operacyjnym „Rozwój zasobów ludzkich” jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym). Instytucjami pośredniczącymi w zarządzaniu oprócz Ministerstwa Gospodarki jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – Sekcja Koordynacji w Departamencie Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych;

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »