| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Czy umowa z kontrahentem unijnym powoduje obowiązek rozliczenia importu usług

Czy umowa z kontrahentem unijnym powoduje obowiązek rozliczenia importu usług

Czy usługi prowizyjne świadczone przez zagraniczną (niemiecką) osobę fizyczną nieposiadającą NIP UE i zarejestrowanej działalności gospodarczej powodują powstanie u mnie obowiązku podatkowego w zakresie VAT (import usług)? Czy daną usługę mogę księgować w koszty jedynie na podstawie pisemnej umowy zawartej z tą osobą i dokumentu KW (Kasa Wypłaci)? Czy mogę w imieniu tej osoby wystawić rachunek?

W takim przypadku mamy do czynienia z importem usług (art. 2 pkt 9). Występuje on, gdy dochodzi do nabycia przez podatnika VAT usług świadczonych przez podatnika niemającego siedziby, miejsca zamieszkania czy pobytu w Polsce (art. 17 ust. 1 pkt 4). W zakładanym stanie faktycznym do takiego nabycia dojdzie, tak więc powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy. Na usługobiorcy (polskim podatniku) spocznie więc obowiązek rozliczenia podatku należnego, bo nie zostanie on rozliczony na terenie Polski (miejscu świadczenia wyznaczającego właściwy kraj do rozliczenia VAT) przez usługodawcę. Obowiązek podatkowy w przypadku importu usług jest wyznaczany w zależności od rodzaju nabytych usług, odpowiednio tak jak przy świadczeniu usług na terytorium kraju (art. 19 ust. 19 ustawy o VAT). Podstawą opodatkowania z tytułu importu usług jest co do zasady kwota, którą usługobiorca jest zobowiązany zapłacić usługodawcy (art. 29 ust. 17 ustawy). Podatnik jest obowiązany udokumentować import usług, wystawiając fakturę wewnętrzną (art. 106 ust. 7), do której wystawienia stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 rozporządzenia MF z 25 maja 2005 r. w sprawie faktur.
Sytuacja 2
Zakładamy nabycie usługi:
świadczonej przez podatnika niemieckiego, niemającego miejsca zamieszkania w Polsce,
której miejsce świadczenia zgodnie z art. 27 ustawy jest wyznaczone poza terytorium Polski.
Przykład
Umowa z kontrahentem niemieckim polega na wyszukiwaniu dla polskiego podatnika usługobiorców na terytorium Niemiec. Miejsce świadczenia usługi pośrednictwa, a zarazem miejsce opodatkowania znajduje się w Niemczech, ponieważ tam znajduje się miejsce zamieszkania pośrednika. W związku z tym usługa pośrednictwa nie jest opodatkowana w Polsce na zasadach importu usług.
W opisanym stanie zakup usługi obcej nie spowoduje żadnego zdarzenia, z którym ustawa o VAT wiąże powstanie obowiązku podatkowego. W szczególności nie dojdzie do importu usług, pomimo nabycia przez podatnika VAT usług świadczonych przez podatnika niemającego siedziby, miejsca zamieszkania czy pobytu w Polsce. Należy bowiem zauważyć, że ustawa o VAT w art. 5 określa zakres przedmiotowy, tj. czynności podlegające opodatkowaniu VAT. Wśród nich brak jest usług świadczonych poza terytorium kraju. Przepis art. 17 ustawy o VAT nie wyznacza nowego przedmiotu opodatkowania, jest jedynie normą wskazującą na osobę zobowiązaną do zapłaty podatku (podatnika), którą w przypadku importu usług jest usługobiorca (nabywca), jeśli podatku należnego, który powinien być rozliczony w Polsce, nie zapłaci usługodawca, a w niektórych rodzajach usług (art. 27 ust. 3 i 4) podatnikiem tym jest zawsze usługobiorca. Przepis ten ma zastosowanie jednak tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z nabyciem usługi, której miejsce świadczenia zgodnie z regułami opisanymi w art. 27 przypada w Polsce.
Otrzymane obciążenia za poniesione koszty powinny być zaksięgowane do celów podatku dochodowego na podstawie prawidłowego dowodu księgowego. Dowodami księgowymi w tym przypadku są: umowa z kontrahentem oraz raport kasowy. Fizyczny fakt dokonania wypłaty potwierdza dokument kasowy KW (Kasa Wypłaci). Nie może Pan wystawić rachunku zamiast kontrahenta. Jeżeli wypłata następuje w walucie obcej, przeliczenia dokonuje się według średniego kursu NBP z dnia poniesienia kosztu.
• art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 19 ust. 19, art. 29 ust. 17, art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484
Iwona Skrok
ekspert w zakresie VAT


Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »