| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Fundusze strukturalne dla firm - terminy, zasady ubiegania się o dotacje

Fundusze strukturalne dla firm - terminy, zasady ubiegania się o dotacje

Po kilku miesiącach niepewności i opóźnień w rozpoczęciu zbierania wniosków i ogłoszeniu terminów poszczególnych rund aplikacyjnych podano terminy do publicznej wiadomości. Programem, dla którego ustalono już pierwsze terminy przyjmowania wniosków, a który zapewne najbardziej zainteresuje polskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jest Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO - WKP). W związku z rozpoczęciem aplikacji w ramach tego programu warto dowiedzieć się, jakie podmioty, na jakie działania i w jaki sposób będą mogły pozyskać środki z tego programu przeznaczonego dla firm i ich otoczenia.


Z obowiązku zaciągnięcia kredytu zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy sfinansują projekt z wykorzystaniem leasingu nowych środków trwałych, prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, niezależnie od wielkości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 50% kwalifikowanych wydatków inwestycji, w zależności od maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego regionu. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Warszawy lub Poznania wynosi ona 30%, na terenie Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta 40%, dla przedsiębiorców prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski 50% (przykład).
Nie ma ograniczeń co do całkowitej wartości projektu i liczby składanych wniosków, jeśli każdy z projektów spełnia wszystkie kryteria określone w przepisach.

Procedura składania i wyboru wniosków
Wniosek wraz z załącznikami jest składany w oryginale oraz jednej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę. Do dokumentów dołączane są: wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie oraz wersja elektroniczna biznesplanu, zapisane na dyskietce lub płycie CD.

Składany wniosek wraz z załącznikami powinien być:
• spięty – dotyczy oryginału i kopii wniosku,
• podpisany przez wnioskodawcę lub pełnomocnika wnioskodawcy umocowanego w formie pisemnej,
• parafowany na każdej stronie przez wnioskodawcę lub pełnomocnika, zaś kopie załączanych dokumentów ponumerowane, parafowane i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę lub pełnomocnika.

Warto podkreślić, że Punkty Konsultacyjno-Doradcze (PKD), których lista znajduje się na stronach internetowych PARP (www.parp.gov.pl), bezpłatnie pomagają wnioskodawcom przygotować wniosek o pomoc finansową.

Wnioski należy składać listem poleconym lub pocztą kurierską w zamkniętej kopercie lub dostarczyć do siedziby RIF właściwej ze względu na lokalizację projektu. Wnioski złożone w inny sposób nie zostaną rozpatrzone.

Koperta zawierająca wniosek wraz z załącznikami powinna:
• być opatrzona sformułowaniem: „Wniosek o dofinansowanie do Działania 2.3 – SPO – WKP”,
• zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
• zawierać pełną nazwę RIF i jej adres.
Jeśli kwota dofinansowania, o którą ubiega się wnioskodawca, nie przekracza 125 tys. zł, lub jeśli projekt ma zostać sfinansowany w drodze leasingu lub z funduszu inwestycyjnego, wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami bezpośrednio do właściwej ze względu na lokalizację projektu Regionalnej Instytucji Finansującej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »