| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Jak wyroki ETS wpływają na życie polskich podatników

Jak wyroki ETS wpływają na życie polskich podatników

Choć podatnik ma prawo powoływać się na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie oznacza to, że organ podatkowy uwzględni takie orzeczenie w swoim rozstrzygnięciu. Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu (dalej ETS) mają ogromne znaczenie dla praktyki stosowania prawa UE, w tym prawa podatkowego. Na co dzień nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, że osiągnięcie rozwiązań w prawie podatkowym, przyjmowanych dziś jako coś naturalnego, w rzeczywistości jest efektem praktyki sądowej ETS.


Wyroki Trybunału

Podatnik polski powinien powoływać się na wyroki ETS w postępowaniu przed organami podatkowymi –
oczywiście, jeśli stan faktyczny w sprawie będzie odpowiadał temu, który rozpatrywał Trybunał. W niektórych sprawach może się okazać, że ta argumentacja zaważy na pozytywnym rozstrzygnięciu sprawy.
Warto przypomnieć, że polskie organy podatkowe są obowiązane działać na podstawie przepisów prawa. Wynika to zarówno z Konstytucji RP, jak i Ordynacji podatkowej. Ponieważ do źródeł prawa zaliczamy również prawo wspólnotowe wraz z jego dorobkiem, organy podatkowe mają obowiązek je stosować na równi z prawem krajowym. W przypadku jednak wyroków ETS, musimy pamiętać, iż wiążą one tylko sąd i to w danej sprawie, a także inne sądy rozpatrujące tę sprawę w wyniku wniesienia środków odwoławczych. Oznacza to, że jest możliwe powołanie się w sprawie przed organem podatkowym na treść rozstrzygnięcia ETS w innej sprawie, jednak organ podatkowy, co do zasady, nie jest związany takim rozstrzygnięciem.
Jedyny wyjątek przewidziano w Ordynacji podatkowej w odniesieniu do interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Organ podatkowy ma obowiązek z urzędu zmienić albo uchylić postanowienie zawierające taką interpretację, jeżeli narusza ono w sposób rażący orzecznictwo ETS, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

POSTĘPOWANIE PRZED ETS
Procedura pisemna
1. Sąd krajowy wydaje wyrok lub postanowienie.
2. Wniosek o wydanie orzeczenia jest tłumaczony na wszystkie języki wspólnotowe i doręczany uczestnikom postępowania, państwom członkowskim i instytucjom wspólnotowym.
3. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest publikowany w Dzienniku Urzędowym.
4. Państwa członkowskie, uczestnicy i instytucje wspólnotowe mogą zgłaszać pisemne uwagi.
Procedura ustna
1. Rozprawa
2. Wydanie opinii przez rzecznika generalnego
3. Narada Trybunału
4. Ogłoszenie wyroku

Wpływ na sądy polskie

Organy podatkowe są jednak związane wykładnią prawa dokonaną w danej sprawie przez NSA, a sąd ten sięga w uzasadnieniach wyroków do bogatego orzecznictwa ETS. Pośrednio więc organy podatkowe muszą często stosować się do wyroków ETS. Co prawda organy podatkowe nie mają również prawnego obowiązku uwzględniania w swoich decyzjach wyroków WSA czy NSA wydanych w innych sprawach, jednak czynią to z własnej inicjatywy lub na wniosek stron, ze względu na autorytet tych sądów. Pośrednio wynika to z rachunku opłacalności – jeśli już raz w podobnej sprawie wypowiedział się dany sąd (szczególnie jeśli chodzi o NSA), to istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozstrzygnięcie sądu w danej sprawie będzie podobne.

WAŻNE
Podatnik może powołać się w swojej sprawie przed organem podatkowym na treść rozstrzygnięcia ETS w innej sprawie, jednak organ podatkowy nie jest związany takim rozstrzygnięciem.

Rafał Mikulski
Autor jest konsultantem w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy


Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »