| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Jak sporządzić sprawozdanie finansowe według MSSF po raz pierwszy

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe według MSSF po raz pierwszy

Wykorzystanie możliwości sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF, jaką daje art. 45 ustawy o rachunkowości, wiąże się z dużym wyzwaniem. Celem artykułu jest przedstawienie, w jakim zakresie przy sporządzaniu po raz pierwszy sprawozdania finansowego zgodnie ze standardami międzynarodowymi ma zastosowanie MSSF nr 1 - "Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy".

Wartość godziwa jako koszt wytworzenia
W momencie przejścia na MSR/MSSF spółka ma możliwość wyceny poszczególnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej, która będzie stanowić podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w następnych latach obrotowych.
Świadczenia na rzecz pracowników
MSSF nr 1 dopuszcza częściowe rozpoznanie wyników wyceny aktuarialnej programów pracowniczych. Pełne ujęcie wyników wyceny aktuarialnej musi obejmować wszystkie programy pracownicze obowiązujące w spółce.
Skumulowane różnice kursowe
Wyłączenie z retrospektywnego zastosowania umożliwia spółce nierozpoznawanie na dzień przejścia na MSR/MSSF różnic kursowych z tytułu przeliczeń danych finansowych spółek zależnych. Jakkolwiek późniejsze zbycie udziałów w jednostkach zależnych będzie się wiązało z koniecznością rozpoznania różnic kursowych powstałych zarówno przed dniem przejścia na MSR/MSSF, jak i po przejściu na MSR/MSSF, aż do momentu zbycia udziałów.
Płatności związane z akcjami
Spółki mogą stosować MSSF nr 2 „Płatności w formie akcji własnych” w odniesieniu do transakcji rozliczanych w kapitale zawartych przed 7 listopada 2002 r. lub następujących po 7 listopada 2002 r. z terminem realizacji przed 1 stycznia 2005 r. oraz dniem przejścia na MSR/MSSF. Warunkiem zastosowania MSSF nr 2 jest wcześniejsze publiczne ujawnienie wartości godziwej tych instrumentów finansowych na dzień dokonania ich wyceny.
Aktywa i zobowiązania jednostek powiązanych
Jeżeli jednostka zależna przechodzi na MSR/MSSF wcześniej niż jednostka dominująca, to w sprawozdaniu skonsolidowanym aktywa i zobowiązania jednostki zależnej powinny być ujęte według wartości bilansowych z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych.
Gdy jednostka zależna przechodzi na MSR/MSSF później niż jednostka dominująca, wówczas powinna wycenić aktywa i zobowiązania według wartości bilansowych uwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu jednostki dominującej na dzień przejścia jednostki dominującej na MSR/MSSF albo zgodnie z MSSF nr 1.
Transakcje regulowane instrumentami kapitałowymi
MSSF nr 32 wymaga wydzielania z zobowiązań finansowych elementów kapitałowych, które są prezentowane jako kapitał zakładowy. Element zobowiązania, który odpowiada naliczonym kosztom odsetek, jest prezentowany jako niepodzielny wynik z lat ubiegłych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Majtkowski

Analityk Expandera

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »