| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE

Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE

Większość beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych UE jest zdania, iż najtrudniejszą częścią danego przedsięwzięcia jest etap jego rozliczenia. Pierwsze doświadczenia zdobyte przez poszczególne instytucje, odpowiedzialne za wdrażanie programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy pomocowych EU, wydają się potwierdzać tę opinię. Zdobycie dofinansowania nie gwarantuje ostatecznie refundacji poniesionych kosztów.

Horyzont czasowy kwalifikowalności
Horyzont czasowy, w ramach którego projektodawcy mogą ponosić wydatki na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, to jeden z najważniejszych aspektów kwalifikowalności. Znajomość zasad regulujących powyższą kwestię jest niezwykle istotna, szczególnie obecnie, kiedy to podpisywane są pierwsze umowy o dofinansowanie projektu, uruchamiające de facto pomoc z funduszy strukturalnych.
Zasady związane z czasowym horyzontem kwalifikowalności w polskim systemie wdrażania funduszy strukturalnych opierają się na następujących aktach prawnych i wytycznych:
• rozporządzenie Rady 1260/99/WE z 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dot. funduszy strukturalnych;
• traktat o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej;
• kierunkowa KE dot. narodowej pomocy regionalnej (98/C 74/06);
• wytyczne instytucji zarządzających poszczególnymi programami.
Początek okresu kwalifikowalności
Kluczowym zapisem dającym zielone światło do rozpoczęcia wydatkowania środków na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych jest zapis znajdujący się w art. 30 ust. 2 rozporządzenia Rady 1260/99/WE z 21 czerwca 1999 r., który mówi bowiem, iż „wydatek może zostać uznany za niekwalifikujący się do współfinansowania z funduszy, jeżeli został on opłacony przez beneficjenta końcowego przed dniem, w którym wniosek o przyznanie pomocy trafił do Komisji. Data ta stanowi punkt wyjścia do kwalifikowania się wydatków”.
Najogólniej można powiedzieć, iż „wniosek o przyznanie pomocy” to nic innego, jak np. program operacyjny. Z powyższego zapisu wynika zatem, iż za datę rozpoczynającą okres kwalifikowalności wydatków dla danego państwa członkowskiego należy uznać dzień złożenia odpowiedniego dokumentu programowego do Komisji Europejskiej.
Ponieważ złożenie programów operacyjnych przez Polskę nastąpiło jeszcze w okresie przedczłonkowskim, konieczne było doprecyzowanie kwestii czasowego horyzontu kwalifikowalności odrębnymi decyzjami. Regulacje takie pojawiły się w traktacie akcesyjnym. Zgodnie z lit. o pkt 2 tytułu 15 załącznika II do traktatu akcesyjnego, „bez uszczerbku dla terminów wymienionych w art. 30 ust. 2 rozporządzenia 1260/99/WE wprowadzającego ogólne przepisy dot. funduszy strukturalnych, wydatki faktycznie poniesione, w odniesieniu do których Komisja otrzymała wniosek o wsparcie z Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii lub Słowacji przed dniem przystąpienia, które spełniają wszystkie warunki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia z funduszy od 1 stycznia 2004 r.”.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »