| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE

Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE

Większość beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych UE jest zdania, iż najtrudniejszą częścią danego przedsięwzięcia jest etap jego rozliczenia. Pierwsze doświadczenia zdobyte przez poszczególne instytucje, odpowiedzialne za wdrażanie programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy pomocowych EU, wydają się potwierdzać tę opinię. Zdobycie dofinansowania nie gwarantuje ostatecznie refundacji poniesionych kosztów.

Bardziej szczegółowe zasady co do potwierdzania płatności mogą zostać nałożone przez instytucje zarządzające poszczególnymi programami operacyjnymi.
Przykład (uszczegółowienia zapisów co do potwierdzania płatności)
Umowa dotacji w ramach SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” (działanie 2.4 – „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”) w art. 8 ust. 1 określa warunki, które indywidualny beneficjent musi spełnić, by uzyskać wypłatę dotacji. Zgodnie z jego brzmieniem są to:
• prawidłowo wypełniony wniosek o refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych;
• kopie umów zawartych z wykonawcami;
• kopie faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych wraz z kopiami dowodów zapłaty, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
• w przypadku wystąpienia o płatność okresową należy złożyć weksel in blanco, opłacony do kwoty przyznanej dotacji wraz z deklaracją wekslową.
Tak udokumentowane wydatki dołącza się do tzw. wniosku o refundację, który projektodawca przedstawia do realizacji instytucji wdrażającej (przyjmującej wnioski) odpowiednie działanie. Wnioski o refundację kosztów przedkładane będą przez projektodawcę zgodnie z harmonogramem, który on sam określi we wniosku o współfinansowanie projektu z funduszy strukturalnych oraz dodatkowo potwierdził w umowie o współfinansowanie zawartej z instytucją wdrażającą. Umowy o współfinansowanie mogą zakładać konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających faktyczne poniesienie wydatków przez projektodawcę. Mogą to być na przykład kopie umów zawartych z wykonawcami.
Koszty ogólne (rozp. 448/2004 – zasada 1, pkt 1.8)
Koszty ogólne związane z projektem to nic innego niż ta część kosztów stałych ponoszonych przez beneficjenta na co dzień w związku z działalnością, np. opłata za energię, wodę, opłata czynszowa, materiały biurowe, koszty rozmów telefonicznych czy koszty utrzymania personelu, która została poniesiona w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez ERDF. Są one również kwalifikującymi się wydatkami, które mogą być wniesione na rzecz realizacji projektu. Zakwalifikowanie tego typu wydatków do refundacji możliwe jest jednak po zastosowaniu w stosunku do nich poniższych rygorów:
• wydatki te oparte są na kosztach rzeczywistych;
• zostaną wyodrębnione (obliczone) jako odpowiednia proporcja kosztów stałych związanych bezpośrednio z realizacją projektu, zgodnie z należycie uzasadnioną, rzetelną i bezstronną metodologią; uzasadnienie zastosowanego narzutu kosztów (pro rata), jak również przyjęte klucze podziałowe muszą zostać wskazane we wniosku o dotację; za ich określenie odpowiada projektodawca.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »