| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE

Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE

Większość beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych UE jest zdania, iż najtrudniejszą częścią danego przedsięwzięcia jest etap jego rozliczenia. Pierwsze doświadczenia zdobyte przez poszczególne instytucje, odpowiedzialne za wdrażanie programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy pomocowych EU, wydają się potwierdzać tę opinię. Zdobycie dofinansowania nie gwarantuje ostatecznie refundacji poniesionych kosztów.

Z powyższego wynika, iż projektodawca może w ramach wkładu własnego wnieść odpowiednio wyliczoną część opłat za wodę, ciepło, energię czy płacę pracownika. Obecnie przyjęte rozwiązanie w tej kwestii przerzuca na projektodawcę konieczność zaproponowania metody wyliczenia tej część kosztów. Projektodawca musi wykonać wyliczenia na tyle wiarygodnie, by zostały one przyjęte przez gremia oceniające dany projekt.
Przykład
Organizacja pozarządowa organizuje w budynku, którego jest właścicielem, szkolenie 3-dniowe dla określonej grupy beneficjentów ostatecznych. W związku z powstałymi kosztami eksploatacji budynku organizacja pozarządowa może uznać je za wydatki kwalifikowalne. Zakładając, że miesięczne opłaty za elektryczność dla całego budynku wynoszą 280 PLN, ogrzewanie budynku wynosi również 280 PLN (w okresie grzewczym), powierzchnia budynku wynosi 100 m2, powierzchnia pomieszczenia, w którym odbywa się szkolenie wynosi 25 m2, można przyjąć następujący sposób wyliczenia wydatków kwalifikowalnych związany z eksploatacją budynku dla tego projektu:
– średni jednodniowy koszt elektryczności wyniósł: 280 PLN/28 dni roboczych = 10 PLN
– średni jednodniowy koszt ogrzewania wyniósł: 280 PLN/30 dni w miesiącu = ok. 9,30 PLN
– stosunek powierzchni pomieszczenia do powierzchni całego budynku wynosi: 25 m2/100 m2 = 0,25 (25%)
Wartość wydatku kwalifikowalnego:
(3 dni x 10 PLN + 3 dni x 9,30 PLN) x 0,25 = 14,48 PLN

Źródło: „Kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich”; Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Koszty amortyzacji (rozp. 448/2004 – zasada 1, pkt 1.6)
Koszty amortyzacji nieruchomości lub wyposażenia mogą być uznane za wydatek kwalifikowalny oraz być wniesione jako płatność na rzecz projektu wtedy, kiedy są bezpośrednio powiązane z celami projektu. Spełnione muszą być także dwa kolejne warunki:
• współfinasowanie projektu przez środki pomocowe nie służy nabyciu nieruchomości albo wyposażenia;
• koszt amortyzacji jest obliczany zgodnie z właściwymi zasadami rachunkowości.
Na gruncie prawa polskiego zasady prowadzenia rachunkowości określa ustawa o rachunkowości z 29 września 2004 r., która mówi, że zgodnie z brzmieniem art. 32 pkt 1:
„Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego”.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »