| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia międzygminne, małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, samorządy zawodowe, a także miasta na prawach powiatu mogą ubiegać się o środki z funduszy unijnych. Środki te powinny być gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro, i wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach.

Celem strategicznym Programu Operacyjnego – Transport jest zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej miast, obszarów i regionów Polski w układzie Unii Europejskiej. Realizacja tego celu następuje przez przyśpieszenie procesu modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej, modernizację głównych linii kolejowych, rozbudowę sieci drogowej, poprawę dostępu do portów morskich ważnych dla gospodarki narodowej oraz modernizację linii kolejowych dla poprawy obsługi aglomeracji miejskich.

Zasady gospodarowania środkami unijnymi

Środki funduszy unijnych mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy oraz wydatkowane zgodnie z procedurami zawartymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.
Środki EFOiGR „Sekcja Gwarancji” mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w przepisach UE dotyczących realizacji Wspólnej Polityki Rolnej i wydatkowane przez agencje płatnicze, zgodnie z ustalonymi w tych przepisach procedurami. Do rozliczenia tych środków stosuje się także odrębne przepisy.
Obsługę bankową rachunków, na których gromadzone są środki pochodzące z funduszy unijnych prowadzi NBP lub Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy rachunku bankowego. W ramach tej obsługi banki te powinny dokonywać wypłat (w złotych lub w euro) na podstawie dyspozycji właściciela rachunku lub jego pełnomocników. Przy wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu UE stosuje się zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa.
UWAGA!
Warunki wykorzystania i rozliczania przyznanych środków UE określa umowa zawarta z beneficjentami.
Jeżeli beneficjentem jest jednocześnie instytucja zarządzająca7 albo pośrednicząca8, podstawą dofinansowania projektu jest decyzja podjęta przez właściwego ministra lub wojewodę.
Nadzór finansowy nad środkami pomocowymi z UE sprawuje Minister Finansów. Sposób zarządzania środkami przeznaczonymi na realizację określonych programów lub projektów określają porozumienia zawarte między Ministerstwem Finansów a podmiotami nadzorującymi te programy, a także podmiotami dysponującymi nimi. Ci ostatni sprawują kontrolę nad wykorzystaniem środków i dokonują oceny ich wykorzystania.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ!
Jeżeli środki pomocowe z UE zostaną wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania stosownych procedur (np. bez zachowania przepisów o zamówieniach publicznych) albo w nadmiernej wysokości, lub pobrane w nienależny sposób, wówczas podlegają zwrotowi przez beneficjenta pomocy wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych na rachunek, z którego zostały wypłacone. Ponadto takie wykorzystanie środków wyklucza także prawo otrzymania środków UE przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania tych środków.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »