| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia międzygminne, małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, samorządy zawodowe, a także miasta na prawach powiatu mogą ubiegać się o środki z funduszy unijnych. Środki te powinny być gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro, i wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Dotacje w prawie podatkowym

Problematyka dotacji jest odmiennie postrzegana przez prawo podatkowe (ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47a, 47c, 47d updof i art. 17 ust. 1 pkt 14, 14a i 14b ustawy o pdop dotacje zalicza się do przychodów zwolnionych przedmiotowo z podatku dochodowego. Oznacza to, że kwot otrzymanych dotacji nie wlicza się do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Są one wolne od podatku dochodowego, a wydatki objęte otrzymanym dofinansowaniem nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Warto dodać, że wydatki poniesione przed otrzymaniem dotacji są kosztem uzyskania przychodów. Jednakże po wpływie środków należy poniesione koszty przekwalifikować na niestanowiące kosztów uzyskania. Koszty te dotyczą okresu rozliczeniowego, w którym otrzymano dotację.
W myśl przepisów podatkowych dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia uzyskane jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych we własnym zakresie, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Odpisy amortyzacyjne dotyczące tych środków trwałych do wysokości otrzymanych dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów do celów podatkowych. Oznacza to, że odpisy amortyzacyjne dotyczące dotowanego środka trwałego nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej pozostaje stosunek otrzymanej dotacji do poniesionych nakładów na dany obiekt trwały. Zasada ta ma zastosowanie także do obiektów trwałych nie w pełni zamortyzowanych, a finansowanych z dotacji Unii Europejskiej.
Reasumując:
• Środki pochodzące z funduszy unijnych powinny być gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w euro i wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach.
• Warunki wykorzystania i rozliczania przyznanych środków UE określa umowa zawarta z beneficjentami.
• Wystąpienie nieprawidłowości przy wykorzystaniu przyznanych środków oznacza niemożność otrzymania środków UE przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
• Do ewidencji środków pieniężnych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności służy – w zależności od postanowień przepisów lub odpowiednich umów – konto „Rachunki bankowe środków funduszy pomocowych” lub „Rachunki bankowe”.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

prof. dr hab. Maria Hass-Symotiuk

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »