| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Podatki w Unii Europejskiej

Podatki w Unii Europejskiej

Zagadnienia prawa podatkowego w ramach regulacji unijnych mają ogromne znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na wspólnym europejskim rynku. Polityka podatkowa stanowi bowiem istotny instrument w kształtowaniu wzrostu gospodarczego, ale może również stanowić, obok polityki celnej, instrument ukierunkowywania popytu na dobra krajowe i dyskryminowania towarów i usług pochodzących z innych państw.

Druga z dyrektyw, zwana również „dyrektywą połączeniową”, ustanawia powszechny system opodatkowania przychodów powstałych w wyniku połączeń, podziałów, przeniesienia składników majątkowych (w tym przedsiębiorstwa) lub zamiany akcji. Zgodnie z nią, przychody powstałe wskutek połączenia, podziału, przeniesienia składników majątkowych lub zamiany akcji powinny być opodatkowane nie w chwili dokonywania czynności, lecz w chwili kiedy zostaną one faktycznie zrealizowane.
Trzecia z dyrektyw ustanawia powszechny system opodatkowania dochodów z tytułu odsetek oraz tantiem, a także innych opłat z tytułu korzystania z praw własności przemysłowej, praw autorskich oraz prawa do firmy.
Opodatkowanie spółek dominujących i zależnych
Celem „dyrektywy spółek dominujących” było ustanowienie dla grup spółek z różnych państw członkowskich zasad opodatkowania, które byłyby neutralne z punktu widzenia konkurencji. Dyrektywa nr 90/435/WE z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie powszechnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie do spółek dominujących oraz spó- łek od nich zależnych w różnych państwach członkowskich (Dz.Urz. L 225 z 20 sierpnia 1990 r.) znajduje zastosowanie do:
• dystrybucji zysków otrzymywanych przez spółki dominujące mające siedziby w określonym państwie członkowskim od spółek zależnych mających siedziby na terytorium innego państwa członkowskiego oraz
• dystrybucji zysków przez spółki mające siedziby na terytorium określonego państwa członkowskiego do spółek mających siedziby na terytorium innego państwa członkowskiego i będących jednocześnie spółkami dominującym wobec tych pierwszych.
Dyrektywa nie wyklucza zastosowania, krajowych lub wynikających z zawartych umów międzynarodowych, środków koniecznych do ochrony przed nadużyciami, obejściem prawa lub działaniami mającymi na celu uniknięcie opodatkowania określonych dochodów. Stosownie do dyrektywy, jeżeli spółka dominująca otrzymuje zysk przeznaczony do podziału z przyczyn innych niż likwidacja spółki zależnej, państwo członkowskie, na którego terytorium spółka dominująca ma siedzibę, zwalnia taki zysk z opodatkowania bądź też opodatkowuje przedmiotowy zysk, jednak z zastrzeżeniem pomniejszenia wysokości naliczonego podatku o kwotę podatku zapłaconą przez spółkę zależną.
PRZYKŁAD
Spółka „Trans Europe” S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką dominującą wobec spółki „Trans Europe (France)” S.A. z siedzibą w Paryżu. Spółka „Trans Europe (France)” S.A. osiągnęła w 2003 r. zysk w wysokości 2 000 000 euro. Wspólnicy podjęli uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy wspólników, przy czym polska spółka jako dominująca uprawniona jest do zysku w wysokości 1 500 000 euro. Dywidenda zostanie opodatkowana we Francji i francuska spółka zależna wypłaci polskiej spółce dominującej kwotę dywidendy netto po opodatkowaniu. Polska spółka dominująca jest co prawda zobowiązana połączyć dla celów podatkowych dochody z tytułu uzyskanej dywidendy z dochodami osiąganymi na terytorium Polski, jednakże od podatku obliczonego od kwoty połączonych dochodów odliczy kwotę równą podatkowi zapłaconemu przez zależną spółkę francuską we Francji. W przypadku gdy polska spółka dominująca uzyskuje dochody (przychody) z tytułu dywidend wypłacanych przez spółkę podlegającą we Francji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania i w której kapitale polska spółka dominująca posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż dwa lata, wówczas odliczeniu podlega również kwota równa podatkowi dochodowemu zapłaconemu we Francji od tej części zysku, z której dywidenda została wypłacona.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »