| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Podatki w Unii Europejskiej

Podatki w Unii Europejskiej

Zagadnienia prawa podatkowego w ramach regulacji unijnych mają ogromne znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na wspólnym europejskim rynku. Polityka podatkowa stanowi bowiem istotny instrument w kształtowaniu wzrostu gospodarczego, ale może również stanowić, obok polityki celnej, instrument ukierunkowywania popytu na dobra krajowe i dyskryminowania towarów i usług pochodzących z innych państw.

W powyższej sytuacji łączna kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany z tego źródła dochodu.
Regulacji tych nie stosuje się, gdy wyżej określone przychody są następstwem likwidacji spółki wypłacającej dywidendę.
29 lipca 2003 r. złożona została propozycja zmiany dyrektywy [COM(2003)426] (niepublikowana). Przedmiotem zmiany miałoby być uwzględnienie założeń przyjętych w Komunikacie Komisji Europejskiej z 23 maja 2001 r. pt. „Polityka podatkowa w Unii Europejskiej” ([COM(2001)260] – Dz.Urz. C 284 z 10 października 2001 r.), które to założenia dotyczą eliminacji wszelkich przeszkód w zakresie funkcjonowania wspólnego rynku wynikających z regulacji podatkowych państw członkowskich dotyczących opodatkowania spółek dominujących oraz zależnych. Ponadto przedmiotem zmian dyrektywy miałoby być również usunięcie wszelkich przeszkód w zakresie transgranicznej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Unii przez wprowadzenie powszechnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania działalności prowadzonej w ramach Unii. Proponowane zmiany zmierzają również do rozszerzenia zakresu podmiotowego dyrektywy przez objęcie zakresem jej regulacji szeregu nowych podmiotów, w tym spółki europejskiej, a ponadto do rozszerzenia o dalsze przypadki zwolnienia z podatku zatrzymanego w zakresie dotyczącym opodatkowania spółek dominujących oraz spółek zależnych. Projekt zmiany obejmuje również propozycję obniżenia progu wymaganego dla uznania podmiotów za podmiot zależny i podmiot dominujący. Propozycja ta zmierza do obniżenia dotychczas wymaganego progu 25% posiadanego kapitału przez spółkę dominującą w spółce zależnej do 10%.
Połączenia, podziały i przenoszenie składników majątkowych
Drugą z podstawowych dyrektyw obowiązujących z zakresie opodatkowania osób prawnych jest tzw. dyrektywa połączeniowa, tj. dyrektywa nr 90/434/WE z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie powszechnego systemu podatkowego mającego zastosowanie do połączeń, podziałów, przeniesienia składników majątkowych oraz zamiany akcji dotyczących spółek z różnych państw członkowskich (Dz.Urz. L 225 z 20 sierpnia 1990 r.).
Przedmiotem jej regulacji było ustanowienie powszechnego systemu podatkowego dla transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych. Państwa członkowskie zobowiązane są stosować dyrektywę do wszystkich połączeń, podziałów, przeniesień składników majątkowych oraz zamiany akcji, w których to operacjach uczestniczą spółki z dwóch lub więcej państw UE. Połączenie lub inna czynność o podobnym charakterze nie daje podstawy do opodatkowania w chwili dokonywania danej czynności, przychodów kapitałowych stanowiących różnicę między rzeczywistą wartością przenoszonych składników majątkowych a wartością przejmowanych zobowiązań. Opodatkowanie powinno mieć miejsce dopiero w chwili, kiedy przychody z tytułu takiej operacji zostają faktycznie zrealizowane.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »