| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Podatki w Unii Europejskiej

Podatki w Unii Europejskiej

Zagadnienia prawa podatkowego w ramach regulacji unijnych mają ogromne znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na wspólnym europejskim rynku. Polityka podatkowa stanowi bowiem istotny instrument w kształtowaniu wzrostu gospodarczego, ale może również stanowić, obok polityki celnej, instrument ukierunkowywania popytu na dobra krajowe i dyskryminowania towarów i usług pochodzących z innych państw.

ZAPAMIĘTAJ
Przydział akcji lub innych papierów wartościowych w kapitale zakładowym spółki nabywającej na rzecz wspólnika (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub nabywanej nie może stanowić podstawy opodatkowania dochodów, zysków lub przychodów kapitałowych tego wspólnika (akcjonariusza).
17 października 2003 r. zaproponowane zostało przyjęcie dyrektywy, która zmieniałaby omawianą dyrektywę. Zmiany miałyby na celu uaktualnienie postanowień, usunięcie niejasności, które pojawiły się w okresie jej obowiązywania, a także rozszerzenie zakresu regulacji. Stosownie do proponowanych zmian, dyrektywa miałaby dotyczyć szeregu nowych podmiotów, w tym określonych spółdzielni oraz spółek osobowych (zwanych w propozycji „spółkami niekapitałowymi”), spółek o charakterze hybrydowym oraz instytucji zajmujących się gromadzeniem oszczędności, a także spółki europejskiej.
Przedmiotem zmian miałoby być również zagwarantowanie, iż przeniesienie siedziby spółki europejskiej z jednego państwa UE do innego nie stanowiłoby bezpośredniej przyczyny dla opodatkowania przychodów kapitałowych. Zmiany miałyby ponadto prowadzić do zapewnienia, iż wartość papierów wartościowych lub składników majątkowych będących przedmiotem operacji transgranicznych w postaci połączeń lub podziałów byłaby obliczana dla celów podatkowych w ten sam sposób w różnych państwach członkowskich, w których dane papiery wartościowe lub składniki majątkowe podlegałyby opodatkowaniu.
Opodatkowanie odsetek, tantiem oraz innych opłat z tytułu korzystania z praw własności przemysłowej, praw autorskich i prawa do firmy
Trzecią z dyrektyw dotyczących opodatkowania osób prawnych jest dyrektywa nr 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie powszechnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie do odsetek oraz płatności z tytułu tantiem dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z różnych państw członkowskich (Dz.Urz. L 157 z 26 czerwca 2003 r.). Dyrektywa ustanawia powszechny system opodatkowania we wskazanym zakresie celem wyeliminowania opodatkowania dokonywanego u źródła tych płatności i tym samym w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania.
W mapach „pakietu podatkowego” dotyczącego zwalczania szkodliwej konkurencji podatkowej Wspólnota postanowiła ustanowić regulację, która stanowiłaby instrument gwarantujący, że płatności odsetek oraz tantiem dokonywane między podmiotami powiązanymi podlegają tylko jednokrotnemu opodatkowaniu w określonym państwie członkowskim. Stosownie do postanowień dyrektywy, dochody uzyskiwanie z tytułu odsetek oraz tantiem podlegają zwolnieniu od opodatkowania w określonym państwie członkowskim pod warunkiem wszakże, iż spółka, której przysługują odsetki lub tantiemy, ma siedzibę w innym państwie UE niż spółka będąca płatnikiem odsetek lub tantiem lub utworzony przez niego zakład będący płatnikiem tychże odsetek lub tantiem.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »