| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Klasyfikacja aktywów finansowych w świetle znowelizowanego standardu MSR 39

Klasyfikacja aktywów finansowych w świetle znowelizowanego standardu MSR 39

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 przeszedł gruntowną nowelizację w grudniu 2003 r. Obok wielu istotnych zmian pojawiły się również zmiany w czterech podstawowych kategoriach aktywów finansowych, do których jednostki gospodarcze klasyfikują swoje aktywa finansowe.

Drugą podkategorią aktywów finansowych w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w rachunku zysków i strat są aktywa finansowe wskazane do wyceny w wartości godziwej (ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w rachunku zysków i strat), czyli przyporządkowane do tej kategorii decyzją jednostki. W świetle znowelizowanego standardu MSR 39 jednostka może w momencie początkowego ujęcia desygnować praktycznie każdy składnik aktywów do aktywów wycenianych w wartości godziwej, dla których zmiany wartości godziwej będą ujmowane w rachunku zysków i strat. Wyjątkiem są nienotowane instrumenty kapitałowe (np. udziały w spółce z o.o.), dla których nie jest możliwe wiarygodne ustalenie wartości godziwej. Zagadnienie to zostanie omówione na przykładach.
PRZYKŁAD 1
Jednostka udziela pożyczki długoterminowej. Na dzień początkowego ujęcia może desygnować tę pozycję do kategorii – aktywa finansowe w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w rachunku zysków i strat. Konsekwencją tego będzie to, że na każdy dzień bilansowy jednostka będzie wyceniać taką pożyczkę w wartości godziwej, a ewentualne jej zmiany ujmować w przychodach/kosztach bieżącego okresu.
PRZYKŁAD 2
Jednostka nabywa udziały w Alfa sp. z o.o. Może ona wiarygodnie oszacować wartość godziwą udziałów. Może również na dzień początkowego ujęcia przyporządkować udziały do aktywów finansowych w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej w rachunku zysków i strat. Na każdy dzień bilansowy jednostka będzie musiała ustalić wartość godziwą takich udziałów, a ewentualne zmiany wartości godziwej odnosić na przychody/koszty finansowe.
PRZYKŁAD 3
Jednostka nabywa udziały w Beta Sp. z o.o. Nie jest w stanie wiarygodnie szacować wartości godziwej tych udziałów – nie może przydzielić ich do omawianej kategorii.
PRZYKŁAD 4
Jednostka nabywa udziały w Delta Sp. z o.o. Nie jest w stanie wiarygodnie szacować wartości godziwej tych udziałów. Jednostka zamierza sprzedać udziały w niedalekiej przyszłości (zamiar ten jest określony w dniu nabycia). Udziały w spółce Delta automatycznie trafiają do kategorii aktywów finansowych w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej w rachunku zysków i strat. Wynika to z tego, że niedaleka sprzedaż wypełnia wymagania pierwszej podkategorii, czyli aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Istotną zmianą w stosunku do „starego” MSR 39 jest zakaz przeklasyfikowywania do aktywów finansowych w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej w rachunku zysków i strat aktywów z pozostałych kategorii po początkowym ich ujęciu. W znowelizowanym MSR 39 utrzymano zakaz przeklasyfikowania aktywów z kategorii aktywów finansowych w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej w rachunku zysków i strat do pozostałych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »