| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Klasyfikacja aktywów finansowych w świetle znowelizowanego standardu MSR 39

Klasyfikacja aktywów finansowych w świetle znowelizowanego standardu MSR 39

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 przeszedł gruntowną nowelizację w grudniu 2003 r. Obok wielu istotnych zmian pojawiły się również zmiany w czterech podstawowych kategoriach aktywów finansowych, do których jednostki gospodarcze klasyfikują swoje aktywa finansowe.

Drugą podkategorią aktywów finansowych w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w rachunku zysków i strat są aktywa finansowe wskazane do wyceny w wartości godziwej (ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w rachunku zysków i strat), czyli przyporządkowane do tej kategorii decyzją jednostki. W świetle znowelizowanego standardu MSR 39 jednostka może w momencie początkowego ujęcia desygnować praktycznie każdy składnik aktywów do aktywów wycenianych w wartości godziwej, dla których zmiany wartości godziwej będą ujmowane w rachunku zysków i strat. Wyjątkiem są nienotowane instrumenty kapitałowe (np. udziały w spółce z o.o.), dla których nie jest możliwe wiarygodne ustalenie wartości godziwej. Zagadnienie to zostanie omówione na przykładach.
PRZYKŁAD 1
Jednostka udziela pożyczki długoterminowej. Na dzień początkowego ujęcia może desygnować tę pozycję do kategorii – aktywa finansowe w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w rachunku zysków i strat. Konsekwencją tego będzie to, że na każdy dzień bilansowy jednostka będzie wyceniać taką pożyczkę w wartości godziwej, a ewentualne jej zmiany ujmować w przychodach/kosztach bieżącego okresu.
PRZYKŁAD 2
Jednostka nabywa udziały w Alfa sp. z o.o. Może ona wiarygodnie oszacować wartość godziwą udziałów. Może również na dzień początkowego ujęcia przyporządkować udziały do aktywów finansowych w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej w rachunku zysków i strat. Na każdy dzień bilansowy jednostka będzie musiała ustalić wartość godziwą takich udziałów, a ewentualne zmiany wartości godziwej odnosić na przychody/koszty finansowe.
PRZYKŁAD 3
Jednostka nabywa udziały w Beta Sp. z o.o. Nie jest w stanie wiarygodnie szacować wartości godziwej tych udziałów – nie może przydzielić ich do omawianej kategorii.
PRZYKŁAD 4
Jednostka nabywa udziały w Delta Sp. z o.o. Nie jest w stanie wiarygodnie szacować wartości godziwej tych udziałów. Jednostka zamierza sprzedać udziały w niedalekiej przyszłości (zamiar ten jest określony w dniu nabycia). Udziały w spółce Delta automatycznie trafiają do kategorii aktywów finansowych w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej w rachunku zysków i strat. Wynika to z tego, że niedaleka sprzedaż wypełnia wymagania pierwszej podkategorii, czyli aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Istotną zmianą w stosunku do „starego” MSR 39 jest zakaz przeklasyfikowywania do aktywów finansowych w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej w rachunku zysków i strat aktywów z pozostałych kategorii po początkowym ich ujęciu. W znowelizowanym MSR 39 utrzymano zakaz przeklasyfikowania aktywów z kategorii aktywów finansowych w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej w rachunku zysków i strat do pozostałych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »