| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Klasyfikacja aktywów finansowych w świetle znowelizowanego standardu MSR 39

Klasyfikacja aktywów finansowych w świetle znowelizowanego standardu MSR 39

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 przeszedł gruntowną nowelizację w grudniu 2003 r. Obok wielu istotnych zmian pojawiły się również zmiany w czterech podstawowych kategoriach aktywów finansowych, do których jednostki gospodarcze klasyfikują swoje aktywa finansowe.

Pożyczki i należności
Kolejną kategorią, do której jednostka klasyfikuje aktywa finansowe, są pożyczki i należności. Do pożyczek i należności należą aktywa finansowe, które:
• nie są instrumentami pochodnymi,
• charakteryzują się stałymi lub możliwymi do określenia płatnościami,
• nie są kwotowane na aktywnym rynku4,
• nie są przeznaczone do sprzedaży niezwłocznie lub w niedalekiej przyszłości po ich ujęciu – co oznaczałoby ich klasyfikację jako aktywa przeznaczone do obrotu, a więc przyporządkowanie do aktywów finansowych w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej w rachunku zysków i strat,
• nie zostały w momencie początkowego ujęcia dobrowolnie przypisane przez jednostkę do aktywów finansowych w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej w rachunku zysków i strat,
• nie zostały w momencie początkowego ujęcia przypisane przez jednostkę do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,
• nie ma miejsca sytuacja, gdy odzyskanie całej początkowej kwoty inwestycji jest niemożliwe na skutek sytuacji innej niż pogorszenie wiarygodności kredytowej dłużnika.
Pożyczki i należności to nienotowane instrumenty dłużne. Wyraźna jest tutaj różnica między definicjami kategorii pożyczki i należności (NMSR 39) a pierwotną definicją pożyczek udzielonych i należności własnych wprowadzoną w „starym” MSR 39. Nowa definicja nie uwzględnia formy transakcji, w jakiej powstały aktywa finansowe. Do pożyczek i należności mogą zostać zaliczone zarówno należności z tytułu dostaw lub usług „wypracowane” przez daną jednostkę, czyli powstałe w drodze jej działalności operacyjnej, jak i należności odkupione od innego podmiotu.
Istotną różnicą jest również ograniczenie tej kategorii do pozycji niekwotowanych. W świetle „starego” MSR 39 do pożyczek udzielonych i należności własnych można zaliczyć notowane instrumenty dłużne, które powstały w wyniku bezpośredniego przekazania dłużnikowi środków pieniężnych, czyli np. notowane obligacje zakupione na rynku pierwotnym.
Wskazane dwie podstawowe zmiany pogłębiają różnicę na linii NMSR 39 i rozporządzenia w zakresie definicji tej kategorii. Przypomnijmy, iż w świetle rozporządzenia do kategorii pożyczki udzielone i należności własne nie kwalifikują się należności z tytułu dostaw i usług; nie powstały one w drodze bezpośredniego przekazania dłużnikowi środków pieniężnych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »