| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Klasyfikacja aktywów finansowych w świetle znowelizowanego standardu MSR 39

Klasyfikacja aktywów finansowych w świetle znowelizowanego standardu MSR 39

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 przeszedł gruntowną nowelizację w grudniu 2003 r. Obok wielu istotnych zmian pojawiły się również zmiany w czterech podstawowych kategoriach aktywów finansowych, do których jednostki gospodarcze klasyfikują swoje aktywa finansowe.

W świetle NMSR 39 należności takie trafią do analogicznej kategorii (z pewnymi wyjątkami, np. należności z tytułu dostaw i usług, które mają zostać odsprzedane w niedalekiej przyszłości, trafią automatycznie do aktywów finansowych w wartości godziwej ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w rachunku zysków i strat). W świetle NMSR 39 do pożyczek i należności trafią również należności z tytułu dostaw i usług odkupione od innego podmiotu, co nie jest dopuszczalne zarówno w ramach „starego” MSR 39, jak i rozporządzenia.
Typowymi aktywami kwalifikującymi się do pożyczek i należności są: nabyte pożyczki, weksle obce, należności z tytułu dostaw i usług, odkupione należności z tytułu dostaw i usług, depozyty bankowe, lokaty terminowe, udzielone pożyczki, nabyty udział w pożyczce, certyfikaty depozytowe, nienotowane dłużne papiery przedsiębiorstw, kredyty udzielone (banki), nienotowane obligacje oraz lokaty terminowe.
Do pożyczek i należności kwalifikuje się również udział w portfelu składającym się z aktywów wypełniających definicję pożyczek i należności. Jeżeli jednostka nabywa udział w portfelu składającym się z papierów dłużnych przedsiębiorstw, to udział taki będzie mógł zostać wykazany jako element pożyczek i należności (przy założeniu, że spełnione zostaną warunki takiej klasyfikacji – np. jednostka nie zamierza odsprzedać takiego udziału w niedalekiej przyszłości). Jeżeli jednak jednostka nabywa udział w portfelu składającym się z papierów dłużnych przedsiębiorstw i obligacji Skarbu Państwa, udział taki nie może zostać wykazany jako element omawianej kategorii – obligacje SP są notowane, przez co nie spełniają wszystkich kryteriów omawianej kategorii.
Obok typowych dłużnych instrumentów finansowych, do pożyczek i należności mogą zostać zaklasyfikowane również nienotowane uprzywilejowane udziały lub akcje, które dają posiadaczowi prawo do otrzymywania stałych lub możliwych do określenia płatności. Na tym przykładzie widać, iż klasyfikacja do omawianej kategorii nie wymaga, aby dany składnik aktywów miał określony termin wymagalności czy określoną formę prawną.
Kategoria pożyczki i należności nie jest tak hermetyczna, jak aktywa finansowe w wartości godziwej, ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w rachunku zysków i strat. Istnieją sytuacje, gdy trzeba dokonać przeklasyfikowania niektórych pozycji z tej kategorii. Konieczność przeklasyfikowania warto prześledzić na przykładzie.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »