| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Wycena bilansowa według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Wycena bilansowa według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

W związku z przejściem od początku 2005 r. Unii Europejskiej na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości warto się zastanowić nad tym, jak zmieni się rachunkowość naszych przedsiębiorstw (przynajmniej tych, które z przymusu lub własnej woli będą stosować MSR).

PRZYKŁAD
Jednostka nabyła nieruchomość inwestycyjną za 100 000 zł. Na dzień bilansowy wartość rynkowa nieruchomości szacowana jest na 150 000 zł. Jednostka może wykazać w bilansie wykazać 150 000 zł, ujmując 50 000 zł w rachunku zysków i strat jako przychód.
Mamy tutaj do czynienia z zyskiem niezrealizowanym. Ewentualny podział wyniku finansowego, na który składają się takie pozycje grozi utratą płynności i erozją kapitału własnego. Konsekwencje tych zjawisk są na ogół bardzo poważne. Być może lepszym rozwiązaniem jest więc wycena w koszcie historycznym. Z punktu widzenia wyniku finansowego oznacza to odroczenie uznania ewentualnych przychodów aż do momentu zbycia nieruchomości, gdy osiągnięcie korzyści ekonomicznych staje się wysoce prawdopodobne (przy jednoczesnej zapłacie przez kontrahenta korzyści te stają się faktem).
Wycena w cenie nabycia spowoduje jednak, że obraz przedstawiany w bilansie jednostki będzie odbiegał od rzeczywistości. Pogodzenie ostrożności z prawdą ekonomiczną nie jest więc możliwe. Mamy zatem kolejny dowód na to, iż wybór zasad rachunkowości jest zwykle wyborem typu „coś za coś”. Coś zyskujemy i coś tracimy. Także z tego względu polityka rachunkowości powinna być kształtowana przez świadome decyzje podjęte po głębokim namyśle z uwzględnieniem wielu czynników, w tym czynników o charakterze strategicznym. Mówiąc o znaczącym wpływie polityki rachunkowości na sukces przedsiębiorstwa nie możemy popadać w przesadę. Nawet najlepsza polityka rachunkowości nie pomoże na dłuższą metę kiepskiej firmie, która nie ma dobrego produktu, licznych i lojalnych klientów, nie stawia na rozwój i innowacje. Jednak z drugiej strony znane są przypadki, gdy zła polityka rachunkowości stała się przyczyną poważnych trudności dobrego przedsiębiorstwa.
Wartość bieżąca jako podstawa wyceny bilansowej
Wartość bieżąca rozumiana jako zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych netto ma obecnie w MSR zastosowanie do wyceny wielu składników aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów.
Przede wszystkim projekcja zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest jedną z dróg szacowania wartości godziwej. Jest o tym mowa w odniesieniu do rzeczowych aktywów trwałych (MSR 16), nieruchomości inwestycyjnych (MSR 40), instrumentów finansowych (MSR 39).
Zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów”, w przypadku stwierdzenia przesłanek utraty wartości, należy określić wartość ekonomiczną składnika majątkowego, którą jest cena sprzedaży netto lub wartość z użytkowania w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Wartość z użytkowania jest bieżącą szacunkową wartością przyszłych przepływów środków pieniężnych oczekiwanych z tytułu dalszego użytkowania składnika aktywów oraz jego likwidacji na zakończenie okresu użytkowania.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »