| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Wycena bilansowa według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Wycena bilansowa według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

W związku z przejściem od początku 2005 r. Unii Europejskiej na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości warto się zastanowić nad tym, jak zmieni się rachunkowość naszych przedsiębiorstw (przynajmniej tych, które z przymusu lub własnej woli będą stosować MSR).

Kolejnym znaczącym obszarem zastosowania wartości bieżącej jest wycena rezerw, a sztandarowym przykładem są rezerwy na świadczenia pracownicze. Wykazuje się je w bilansie w zdyskontowanej wartości przyszłych wydatków, jakie oczekuje się, że będą wymagane dla rozliczenia zobowiązania z tytułu określonego świadczenia. Nie wymieniliśmy oczywiście wszystkich przewidzianych w MSR przypadków zastosowania wartości bieżącej.
Ograniczyliśmy się do kwestii najbardziej znaczących. Naszą intencją było pokazanie, jak szerokie zastosowanie ma ta metoda wyceny, niekonwencjonalna i nowatorska w świetle dotychczasowej polskiej praktyki. Mamy oczywiście na myśli wyłącznie praktykę sprawozdawczości finansowej, gdyż wartość bieżąca od dawna ma zastosowanie w zarządzaniu finansami oraz rachunkowości zarządczej (np. ocena opłacalności projektów inwestycyjnych metodą NPV).
Określenie wartości bieżącej składnika aktywów bądź zobowiązań sprowadza się do:
• oszacowania przyszłych wpływów i wydatków środków pieniężnych wynikających z dalszego użytkowania składnika aktywów oraz jego likwidacji (bądź z tytułu rozliczenia zobowiązania),
• oszacowania stopy procentowej, która będzie zastosowana do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych.
Zastosowanie wartości bieżącej polega na przewidywaniu przyszłości, co – jak wcześniej podkreślaliśmy – nigdy nie jest proste. Niepewność jutra dotyczy także zjawisk ekonomicznych. W przypadku wartości bieżącej szczególnie trudne wydaje się oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych, które zależą od czynników wewnętrznych i zewnętrznych, rynkowych, ekonomicznych i politycznych. Zgodnie z wymogami MSR 36 podstawą oszacowania przyszłych przepływów pieniężnych dla potrzeb pomiaru wartości z użytkowania jest najnowszy i zatwierdzony przez kierownictwo jednostki plan finansowy bazujący na racjonalnych i popartych dowodami przesłankach. Założenie, że każde przedsiębiorstwo taki plan posiada jest oczywiście w polskich warunkach bardzo naiwne. Tylko na pozór proste wydaje się oszacowanie stopy dyskontowej. Na ile wiarygodny jest bowiem szacunek wartości pieniądza w czasie dla pięcioletniego okresu prognozy w warunkach gospodarki tak niestabilnej jak polska, w której stopy procentowe zmieniają się kilka razy w roku, brak jest stabilizacji stawek podatkowych, a inflacja, która już wydawała się zduszona, ponownie zaczyna wymykać się spod kontroli. A zatem wycena bazująca na modelu wartości bieżącej przypomina trochę wróżenie z fusów. Przyjęcie nawet najbardziej racjonalnych założeń nie daje pewności, że prognoza będzie trafna. Powyższe uwagi nie są wyrazem krytyki przyjętego w MSR podejścia do wyceny. Mają jedynie uczulić na problemy, jakie w naszych warunkach wyniknąć mogą przy stosowaniu modelu wyceny opartego na wielkościach prognozowanych. Mamy na myśli zarówno problemy związane z samą czynnością szacowania (czas i koszty), jak i z błędami w oszacowaniach (niewłaściwe decyzje ekonomiczne).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »