| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Jak kontrolowane jest wydatkowanie pieniędzy z funduszy strukturalnych? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na przedsiębiorstwach korzystających z dofinansowania?

W przypadku niepodpisania przez wnioskodawcę umowy w ciągu 30 dni, NFOŚiGW wzywa go do jej podpisania w terminie 15 dni. Po upływie tego terminu zarząd NFOŚiGW zatwierdza dalszy tryb postępowania. W przypadku uchwały zarządu o wygaśnięciu zobowiązania NFOŚiGW, wnioskodawca otrzymuje pisemne powiadomienie o odstąpieniu od zawarcia umowy.
Do umowy dołącza się, w formie załącznika, komplet dokumentów, składających się na wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, w tym również harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację projektu. Załączniki stanowią integralną część umowy.
Umowa
Umowę o dofinansowanie projektu sporządza się zgodnie ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 10 listopada 2004 r. w sprawie określania wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz.U. Nr 259, poz. 2588). Wzór umowy dla działania 2.4 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska” stanowi załącznik nr 12 niniejszego rozporządzenia. Beneficjent otrzymuje dotacje, czyli dofinansowanie części poniesionych wydatków kwalifikowanych, na zasadach oraz warunkach określonych w umowie.
Obowiązki przedsiębiorcy
Do obowiązków przedsiębiorcy, beneficjenta Działania 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, które wynikają z umowy o dofinansowanie, należy:
1. Realizacja projektu zgodnie z umową, w szczególności zgodnie z opisem projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Data rozpoczęcia i zakończenia projektu powinna być zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Realizacja projektu lub jego etapu obejmuje:
1) wykonanie pełnego zakresu rzeczowego projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (będącym załącznikiem do wniosku),
2) udokumentowanie poniesionych wydatków (np. faktury),
3) udokumentowanie wykonania robót, dostaw, usług (odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami zawartymi w umowie).
2. Zapewnienie finansowania projektu, w tym tzw. wkładu własnego, gdyż dotacje mają charakter refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych.
3. Udokumentowanie wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu, które będą stanowiły z kolei podstawę dla refundacji.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »