| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Jak kontrolowane jest wydatkowanie pieniędzy z funduszy strukturalnych? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na przedsiębiorstwach korzystających z dofinansowania?

W przypadku niepodpisania przez wnioskodawcę umowy w ciągu 30 dni, NFOŚiGW wzywa go do jej podpisania w terminie 15 dni. Po upływie tego terminu zarząd NFOŚiGW zatwierdza dalszy tryb postępowania. W przypadku uchwały zarządu o wygaśnięciu zobowiązania NFOŚiGW, wnioskodawca otrzymuje pisemne powiadomienie o odstąpieniu od zawarcia umowy.
Do umowy dołącza się, w formie załącznika, komplet dokumentów, składających się na wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, w tym również harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację projektu. Załączniki stanowią integralną część umowy.
Umowa
Umowę o dofinansowanie projektu sporządza się zgodnie ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 10 listopada 2004 r. w sprawie określania wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz.U. Nr 259, poz. 2588). Wzór umowy dla działania 2.4 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska” stanowi załącznik nr 12 niniejszego rozporządzenia. Beneficjent otrzymuje dotacje, czyli dofinansowanie części poniesionych wydatków kwalifikowanych, na zasadach oraz warunkach określonych w umowie.
Obowiązki przedsiębiorcy
Do obowiązków przedsiębiorcy, beneficjenta Działania 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, które wynikają z umowy o dofinansowanie, należy:
1. Realizacja projektu zgodnie z umową, w szczególności zgodnie z opisem projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Data rozpoczęcia i zakończenia projektu powinna być zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Realizacja projektu lub jego etapu obejmuje:
1) wykonanie pełnego zakresu rzeczowego projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (będącym załącznikiem do wniosku),
2) udokumentowanie poniesionych wydatków (np. faktury),
3) udokumentowanie wykonania robót, dostaw, usług (odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami zawartymi w umowie).
2. Zapewnienie finansowania projektu, w tym tzw. wkładu własnego, gdyż dotacje mają charakter refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych.
3. Udokumentowanie wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu, które będą stanowiły z kolei podstawę dla refundacji.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »